Full krangel om rushtidsavgift mellom Høyre og Frp

Fremskrittspartiets gruppeleder i Vest-Agder, Christian Eikeland, frykter priser på opp til 50 kroner for å passere bomstasjonene i Kristiansand. Han mener Høyre bløffer når de sier at rushtidsavgiften vil bli fjernet i løpet av kort tid. Høyre mener Frp svartmaler situasjonen.

Rushtidsavgift i Kristiansand

I dag ble det innført rushtidsavgift i Kristiansand. Frp frykter enda høyere priser i årene som kommer.

Foto: Odd Rømteland/NRK

I dag ble rushtidsavgiften i Kristiansand innført.

Det betyr at det blir dyrere å passere bommene i rushtiden morgen og kveld sammenlignet med tidligere rabatterte priser.

Gruppeleder Hans Otto Lund (H) har tidligere sagt at han vil jobbe for å fjerne rushtidsavgiften, men at dette tidligst vil skje våren 2015.

Christian Eikeland, fylkesleder i Vest-Agder FrP

Christian Eikeland frykter enda høyere bompriser og mener Høyre bløffer.

Foto: Eie, Lars / NRK

Fremskrittspartiets gruppeleder i Vest-Agder, Christian Eikeland, mener Høyre bløffer om rushtidsavgiften.

Han frykter heller at vi vil se priser på opp mot 50 kroner per passering før 2016.

Ny avtale med staten

Årsaken til at det borgerlige flertallet i Kristiansand måtte innføre rushtidsavgift i Kristiansand var "trusler" fra staten om å holde tilbake 60 millioner kroner i statlige belønningsmidler til kollektivtrafikken, dersom ikke Kristiansand kommune innførte rushtidsavgift for å få redusert biltrafikken.

Ifølge Eikeland og Frp har nå areal- og transportplanutvalget i regionen (ATP) bestemt seg for å inngå en ny belønningsavtale med staten som binder regionen fra 2013 til og med 2016.

Eikeland tror dermed det vil være helt umulig å fjerne rushtidsavgiften i denne perioden. Han frykter heller en utvikling hvor prisene vil øke dramatisk fremover.

– Denne avtalen legger føringer om at satsene skal økes i løpet av perioden, dersom ikke trafikkmengden går ned og uten å ta hensyn til befolkningsveksten. Det betyr i praksis at dersom det blir befolkningsvekst i regionen, så må takstene økes. Det samme vil skje dersom det ikke blir en stor nedgang i trafikken, sier Eikeland.

Den nye belønningsavtalen med staten skal ifølge Eikeland vedtas endelig politisk i løpet av høsten, og Frp frykter priser på opptil 50 kroner per passering i bommen i løpet av den nye avtaleperioden.

– Hvis denne avtalen skrives under nå så vil den gjelde frem til 2017. Og da vil det bli vanskelig å få gjort noe med rushtidsavgiften før 2017. Hvis Høyre mener noe med det de sier om å gjøre noe med rushtidsavgiften, så må de faktisk utsette hele denne avtalen og gå i nye forhandlinger med regjeringspartiene slik Frp foreslår, sier han.

– En voldsom svartmaling

Hans Otto Lund om rushtidsavgift

Hans Otto Lund synes Frp svartmaler situasjonen rundt rushtidsavgiften.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK - Svein Sundsdal/NRK

Høyres gruppeleder Hans Otto Lund kaller Frps utspill for en voldsom svartmaling av situasjonen.

Han frykter ikke at den nye belønningsavtalen som nå inngås med staten skal binde Kristiansand kommune til å fortsette med rushtidsavgift.

– Nei, det er ingenting i denne nye avtalen som binder oss opp til tidsdifferensierte bomsatser eller såkalt rushtidsavgift. Det står at vi skal ha en nullvekst i trafikken og at vi kan bruke restriktive virkemidler for å få dette til, men det står ingenting om hverken satser eller tider i denne avtalen, sier Lund.

I tillegg tror Lund at en ny "blå" samferdselsminister ikke vil ha samme tilnærming til dette med bomavgifter og rushtidsavgift som sin forgjenger fra den "rød-grønne" regjeringen.

– En slik avtale vil ikke binde oss opp i slike konkrete virkemidler som rushtidsavgift, fordi vi får en ny samferdselsminister. Det finnes mange ulike virkemidler for å få ned trafikken uten å bruke rushtidsavgift, sier Lund.

Utelukker ikke høyere priser

Men Hans Otto Lund (H) utelukker ikke at det kan bli høyere priser for å passere bomstasjonene.

– Dersom vi ikke klarer å få en nullvekst i biltrafikken, så må vi justere virkemidlene. Og da kan vi også snakke om høyere priser. Men 50 kroner per passering som Eikeland frykter var da voldsomt pessimistisk. Det kan bli snakk om en justering, men ikke slike priser, sier han.

Lund peker også på at det er viktig at man nå står samlet for å få belønningsmidler fra staten til kollektivtrafikken.

– Vi er 6 regioner som nå står i kø for å belønningsmidler. Vi må ikke tulle til denne avtalen nå, avslutter han.