NRK Meny
Normal

Fortalde statsministeren om vegen tilbake til arbeidslivet

NORDFJORDEID (NRK): Frank Gjerde (42) vart fanga av rusmiddel tidleg på 2000-talet. I dag fortalde han statsministeren om vegen tilbake i arbeidslivet.

Frank Gjerde, Trond Aarre og Erna Solberg

FORTALDE: Avdelingssjef Trond Aarre og Frank Gjerde (t.v.) fortalde statsminister Erna Solberg om individuell jobbstøtte-modellen ved Nordfjord Psykiatrisenter.

Foto: Thomas Brakstad / NRK

– Det var både spennande og kjekt, smiler 42-åringen etter å ha møtt Erna Solberg (H) på Nordfjord Psykiatrisenter.

Betre kvardag

Han er ein av fleire som gjennom den såkalla IPS-modellen har fått seg både jobb og ein meiningsfull kvardag. Gjennom eit samarbeid mellom psykiatrisenteret og NAV-kontora i Nordfjord blir personar med langvarige og alvorlege psykiske lidingar integrert i ordinært arbeid.

Gjerde vart rusfri i desember 2010, men hamna på køyret att. 6. juni i fjor var han i tilbake i behandling og fekk jobb som kranførar hos entreprenørverksemda Dvergsdal & Sunde.

– Under behandlinga hjelpte dei meg i jobb att og kvardagen er blitt mykje betre. Eg kjenner meg som eit vanleg menneske, seier Gjerde.

Kortar ned tida

– Eg trivast veldig bra. Det beste er å ha noko å gjere på, legg han til.

Suksesshistoria til Gjerde gler Statsminister Solberg. Metoden er testa ut over fleire år i mange land. Den har vist seg effektfull.

– Særskilt om du har slite psykisk eller med rus, så er det å fylle dagen med aktivitet noko av det som verkeleg medverkar til å korte ned tida til ein blir frisk, seier Solberg.

19 av 39 i arbeid

Aslak Rune Lefdal er ein av to jobbspesialistar som sidan februar 2016 har hjelpt brukarar ut i jobb, følgd opp, støtta og hjelpt til med eventuelle jobbskifte.

Han seier at dei har mange suksesshistorier som Gjerde. Av til saman 39 brukarar, er 19 i alderen 18–65 år i ordinært løna arbeid. Stillingsstorleiken varierer for dei som er i jobb.

– Ingen kan seie kven som lukkast, men så lenge brukaren er motivert og vi følgjer opp, så kan kven som helst lukkast, seier Lefdal.

– Må ha trua

– Det handlar om å ta jobbsøkjaren på alvor, finne rett arbeidsgjevar og å ha trua på dei. Du kan ikkje seie «nei, du er for sjuk» til ein som vil ha jobb, seier Lefdal og legg til at arbeidet skjer på brukaren sine premissar.

– Har ingen trua på dei, så misser dei trua sjølve, legg han til.

For dei mange brukarane betyr jobb stabilitet, tryggleik og ei kjensle av å vere verdifull.

– Det er fint å vite at arbeid ikkje er farleg, men godt for folk som også er sjuke, seier Solberg.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.