NRK Meny
Normal

Oppgaver og idébank

For å bli god til å lede produksjoner, må man produsere! Kompetansen vises i handling, og øvingene må først og fremst være praktisk arbeid med produksjonsprosesser. Allikevel er det viktig å kunne beskrive og finne frem til relevant informasjon for tenkte produksjoner. Her er noen slik øvings- eller caseoppgaver.

Electronic task
Foto: Pressmaster / https://www.colourbox.com

Caseoppgaver

I denne modulen finner du syv caseoppgaver. Disse oppgavene kan du forsøke å løse, men like viktig er det å bruke dem som mal for å konstruere egne oppgaver. En viktig del av kompetansen i produksjonsledelse, er å se nye muligheter og selv formulere de problemstillingene som må løses for å få produksjonen i havn.

Svarene på en del av problemstillingene er åpne, i den forstand at det finnes mange ulike og gode svar. Noen av de mer formelle delene av en produksjon er gjerne knyttet til regler som stadig er under endring eller som kan være ulike fra sted til sted, f.eks. varierer en del kommunale vedtekter fra kommune til kommune.

Idébank

Kopiering av ideer og produksjoner kan ofte virke mot sin hensikt. Det er alltid noen små forutsetninger som er annerledes og som man kanskje ikke får med seg i beskrivelsen av prosjekter, og det kan ofte være problematisk å lage lett sammenlignbare produksjoner. Allikevel kan det være hensiktsmessig å hente inspirasjon fra andre prosjekter, og det kan være greit å sortere litt når man er i en idéfase og skal sette i gang et prosjekt. Vanligvis ligger det et ønske om å realisere en produksjon basert på en aktivitet man liker å drive med, eller det foreligger en bestilling.

I skolesammenheng er bestillingen uttrykt gjennom ulike kompetansemål som innebærer at øvingen må foregå innenfor rammen av en produksjon. Skoleproduksjoner er derfor naturlig å knytte til kompetansemål innen hovedområdene formidling, hovedinstrument, kor og samspill. Det er også mulig å tilknytte kompetansemål fra andre fag og hovedområdet til produksjoner, og f.eks. kan komposisjoner være et utmerket utgangspunkt for produksjon.

Denne idebanken består av

Forum for presentasjon av produksjoner

Ideer til produksjoner dere kan gjennomføre, har i prinsippet ingen grenser, og vi legger derfor ikke inn slike ideer i denne modulen. Du kan selv være en viktig bidragsyter, ved å presentere dine utkast eller beskrivelser av gjennomførte produksjoner.