Hopp til innhold

Ensemblelederens rolle i produksjoner

I forberedelser til konserter og forestillinger må ensemblelederen som oftest på banen for å påvirke innhold og presentasjon. I det profesjonelle musikklivet er arbeidsoppgavene fordelt på mange ulike fagpersoner, og ensemblelederen kan i større grad beholde fokus på musikalsk innstudering.

John Helmer Fiore diskuterer orkesterets dype bassrøster.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I musikklivet ellers, hvor man lager konserter og forestillinger med barn og ungdom eller voksne, vil det være ulik kompetanse blant de medvirkende. Det kan være noen profesjonelle involvert, men det vil være stor spredning på produksjonenes fremdrift avhengig av sammensetning av utøvere og tilretteleggere.

Det skal øves inn et repertoar til en konsert eller en forestilling. I mange situasjoner er dirigenten/ensemblelederen den med faglig bakgrunn. Dirigenten kan regne med å måtte sette sammen innholdet eller repertoaret som skal brukes, selv. Arbeidsmåtene varierer, avhengig av type gruppe man jobber med. Noen grupper eller foreninger har god struktur og komiteer som bidrar konstruktivt i planleggingsfasen, men ofte må man forholde seg til styrer og komiteer som er valgt inn i en periode til å ha forskjellig ansvar, og kompetansen innenfor ansvarsområdene kan variere.

musikalen "Markus og Julie" av Klaus Hagerup
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ensemblelederen må ofte involvere seg i mye mer enn selve valget av musikk og innøvingen. Hvilke oppgaver som skal ivaretas i produksjoner, av hvem og når, må ensemblelederen ta ansvar for. Ensemblelederen får iblant mange roller å fylle. Da kan det være fordelaktig å innføre eller forbedre strukturene og prosessene innenfor den organisasjonen man jobber for.

Ensembleledere får ulik mulighet til å påvirke i forhold til varigheten på jobben med et ensemble. Det er stor forskjell på å være dirigent over lengre tid enn å ha ansvar for en kort produksjon. En ensembleleder som har ansvar for noen få øvelser kan påvirke og inspirere, men en som har ansvar over tid, kan endre og forbedre gradvis på mange nivåer.

Oppgave:

  • Presenter et lokalt ensemble (kor, korps eller orkester) som du kjenner fordi du har vært medlem der.
  • Hvordan var ensemblet eller foreningen organisert?
  • Var det musikkutdannet dirigent?
  • Hvilke oppgaver hadde dirigenten?
  • Diskuter ensemblelederrollen i forhold til lokale produksjoner du har vært med på.