NRK Meny
Normal

Caseoppgave 6

Du er nyvalgt som leder i Byen musikkforum. Denne organisasjonen er en medlemsklubb som ønsker å få flere medlemmer og etablere en fast scene for unge amatørmusikere fra byen og omegn.

city music
Foto: Alexey Klementiev (kuzmafoto.com) / https://www.colourbox.com
Espen Rui
Musikklærer

F – Del 1

  • For å få ned kostnadene til konsertene ønsker klubben å investere i utstyr som kan stå fast på scenen i lokalet hvor klubben holder til. Hvor kan man søke om slik støtte? Begrunn svaret.
  • Beskriv kort en programidé som skal favne en konsertserie på 5 konserter for høstsesongen.
  • Lag et utkast til budsjett for disse konsertene (obs. dere har ikke fått svar på søknaden om utstyr ennå).

F – Del 2

  • Hvor mye må dere betale i tonoavgift?
  • Lag et utkast til plakat og løpeseddel (kan tegnes med blyant på eget ark).
  • Dere skal ha pressekonferanse: hva vil du legge vekt på slik at dere trekker flest mulig publikummere.
  • Dere har fått innvilget 100.000.- i støtte til innkjøp av utstyr. Gjør om budsjettet deretter.