Caseoppgave 6

Du er nyvalgt som leder i Byen musikkforum. Denne organisasjonen er en medlemsklubb som ønsker å få flere medlemmer og etablere en fast scene for unge amatørmusikere fra Byen og omegn.

city music
Foto: Alexey Klementiev (kuzmafoto.com) / https://www.colourbox.com

F – Del 1

  • For å få ned kostnadene til konsertene, ønsker klubben å investere i utstyr som kan stå fast på scenen i lokalet der klubben holder til. Hvor kan man søke om slik støtte? Begrunn svaret.
  • Beskriv kort en programidé som skal favne en konsertserie på fem konserter for høstsesongen.
  • Lag et utkast til budsjett for disse konsertene (obs: dere har ikke fått svar på søknaden om utstyr ennå).

F – Del 2

  • Hvor mye må dere betale i TONO-avgift?
  • Lag et utkast til plakat og løpeseddel (kan tegnes med blyant på eget ark).
  • Dere skal ha pressekonferanse. Hva vil du legge vekt på, slik at dere trekker flest mulig publikummere?
  • Dere har fått innvilget kr. 100.000.- i støtte til innkjøp av utstyr. Gjør om budsjettet deretter.