Caseoppgave 2

Du har flyttet til en kommune på Vestlandet med ca. 20 000 innbyggere. Der blir du kjent med en pianist og en bassist som har de samme sjangerpreferansene som deg. Handelsstanden arrangerer kveldsåpne butikker siste fredagen i august, og dere ønsker å lage et program eller en konsert som dere vil at handelsstanden skal kjøpe inn som et kulturarrangement.

 Sykkylven - landskap. Vestlandet
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Det er etablert en utescene, og to kafeer i gågata har gode lokaler for mindre forestillinger/konserter.

B – Del 1

  • Lag et forslag (en programidé) til en slik konsert, som beskriver type lokale og ”kunstnerisk” innhold.
  • Lag et forslag til budsjett for konserten.
  • Beskriv kort hvordan du vil presentere konserten, slik at handelsstanden ønsker å betale for den.

B – Del 2

Innspill underveis: Dere ønsker å fremføre den samme forestillingen/konserten for egen regning i nabokommunen.

  • Lag en skisse til plakat og annonse.
  • Hvilke andre kanaler kan dere bruke for å markedsføre konserten?
  • Hva er forutsetningen for at dere kan slippe å betale TONO-avgift?
  • For å bistå handelsstanden med råd om hvordan de kan finansiere konserten, skal du beskrive hvor du vil anbefale dem å sende søknad om støtte. Begrunn valgene av støtteordninger/bidragsytere som du velger at de skal søke til.