NRK Meny
Normal

Caseoppgave 5

Det er 10 år siden du sluttet på musikklinja på Lillebyen videregående skole. Du og tre andre venner fra klassen har fortsatt å øve, og er relativt aktivt utøvende musikere (proffe eller gode amatører). Dere ønsker å lage en konsert i Lillebymuseets aula.

Row of seats Row of seats
Foto: Sergiy Tryapitsyn / https://www.colourbox.com/

E – Del 1

  • Formuler en programidé og beskriv kort hvordan dere ønsker å finansiere konserten.
  • Lag et utkast til en plakat og annonse som avspeiler programideen (kan tegnes med blyant på eget ark).
  • Lag en skisse til en fremdriftsplan for konsertprosjektet (velg selv layout og om du skal bruke Excel eller Word).

E – Del 2

  • Beskriv hvor du vil søke om støtte til prosjektet, og begrunn valgene.
  • Gjør kort greie for hvilke konsekvenser åndsverkloven og TONO-avgiften har for dere.
  • Dere skal ha pressekonferanse - hva vil du legge vekt på, slik at dere trekker flest mulig publikummere?