NRK Meny
Normal

Caseoppgave 1

Du har flyttet til en kommune med 5000 innbyggere 15 mil fra Oslo. Her blir du spurt om du kan ta på deg jobben å dirigere/lede et helt nystartet ungdomskor med 20 medlemmer i alderen 14 - 18 år. Styret har vedtatt at de har som hovedsatsingsområde å beholde de eldste i koret som medlemmer, og å rekruttere noen nye medlemmer i de yngste aldersgruppene.

Group Of School Children Singing In School Choir
Foto: HighwayStarz / https://www.colourbox.com/

A – Del 1

  • Lag et forslag (en programidé) til en konsert som beskriver type lokale og ”kunstnerisk” innhold.
  • Lag et forslag til budsjett for konserten.
  • Beskriv hvor du vil sende søknad om støtte til konserten, og begrunn valgene av støtteordninger/bidragsytere du velger å søke til.

A – Del 2

Innspill underveis: Dere blir enig om at dere skal leie inn lysutstyr for kr. 5000.- i tillegg til tidligere budsjetterte utgifter til lys.

  • Gjør om budsjettet slik at dere fortsatt har balanse som i opprinnelig budsjett.
  • Koret er medlem av norsk korforbund. Hvilke konsekvenser får det i forhold til TONO?
  • Beskriv kort hvordan du vil markedsføre konserten, og lag en skisse til plakat og annonse.