NRK Meny
Normal

Caseoppgave 4

Du har komponert fire korte stykker for korps, og ungdomskorpset i bygda (tettsted med ca. 8000 innbyggere) vil gjerne ha disse med i vårkonserten sin. Du blir også bedt om å produsere konserten.

Brass Band
Foto: https://www.colourbox.com/

D - Del 1

  • Du har meldt deg inn i TONO. Hvilke konsekvenser har dette for konserten?
  • Beskriv og begrunn hvor du vil søke om støtte til prosjektet?
  • Stykkene du har laget er svært folkemusikkinspirerte, og korpset velger annet konsertrepertoar i samme stil. Beskriv kort programideen og hvordan du vil markedsføre konserten.

D - Del 2

  • Lag et forslag til budsjett.
  • Lag et forslag til kontrakt mellom korpset og deg selv.
  • Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund. Hva betyr det for TONO-avgiften?