Tar ut barnet om den samiske barnehagen flyttes

Dersom Porsanger kommune stenger og flytter den samiske barnehagen i Lakselv, vil hun måtte vurdere ta ut sitt eget barn, sier Kristin Ericsson.

Ájanas mánáidgárdi - Ájanas barnehag

Ájanas mánáidgárdi i Lakselv er etablert for å ivareta den samiske identiteten hos barna.

Foto: Ođđasat

Ericsson har sin 2,5 år gamle datter i denne barnehagen og synes forslaget fra kommunen er helt bak mål.

Kristine Ericsson

Kristin Ericsson må se seg om etter andre muligheter om barnehagen flyttes.

Foto: privat / privat

Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentant, Kåre Olli, er ikke i tvil. Han mener posisjonen i kommunestyret, Høyre og Fremskrittspartiet, helt klart motarbeider alt det samiske i kommunen.

De har blant annet trukket kommunen fra Ávjovárri urfolksregion, og nå vurderer de å legge ned den eneste samiskspråklige barnehagen i Lakselv, sier en oppgitt Olli.

Må spare inn 20 millioner

Varaordfører i Porsanger kommune, Reidunn M. Hesjevik, minner om at kommunen har store økonomiske utfordringer og må spare inne 20 millioner kroner i løpet av de neste 4 årene.

Reidunn Hesjevik

Varaordfører Reidunn M. Hesjevik sier sparetiltakene vil ramme alle, ikke bare samer.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

– Vi er nødt til å se på hver eneste sektor og det er ikke bare det samiske som får gjennomgå. Men det er klart at det samiske blir fremhevet av Kåre Olli hver gang slike spørsmål blir berørt. Jeg deler ikke den oppfatningen, vi er overhodet ikke ute etter å ta det samiske, understreker varaordfører Reidunn M. Hesjevik.

Eksemplarisk barnehage

Kristine Ericsson, er mer enn fornøyd med tilbudet i den samiske barnehagen.

– Jeg tør påstå at det her er en av de beste barnehagene i Lakselv. Her er det stabile forhold, og det er aldri fremmede vikarer.

Det er hele tidene de samme personene som jobber her og ungene stortrives.Barnehagen er dessuten den eneste samiskspråklige barnehagen vi har.

Hva vil du vurdere å gjøre hvis det blir nedleggelse av barnehagen?

Min unge skal ikke flyttes opp til Lakselv barnehage i hvert fall. Jeg vet ikke – da må jeg vurdere andre ting.

Kåre Olli

Kåre Olli mener kommunen vil ha vekk alt som har med samisk å gjøre

Foto: Thor Thrane / NRK

Hva for eksempel?

– Det vet jeg ikke, men da tar jeg henne ut av barnehagen og hun må bli med meg på jobben.

Flere foreldre har nevnt det samme og noen har også sagt at de vil vurdere flytting.

– Ja, det er jo noe vi må ta opp til vurdering.

Blir det Kautokeino, Karasjok?

– Det fins jo andre plasser som har samiske barnehager. Alta har jo samisk barnehage og det har til og med Billefjord, sier Ericsson.

Barnehageseminar for barnehageansatte med samiske barn

Sametinget arrangerer seminar for ansatte som har samiske barn i barnehagen.

Seminaret arrangeres i Alta 12. og 13. november 2014.

Andre foredragsholdere er Josefine Somby, PPT-rådgiver i Kautokeino kommune. Hun har skrevet masteroppgave om språkvansker hos samiske barn i barnehagen. Det kommer hennes innlegg å handle om.

Fra Indre Finnmark Familievernkontor kommer Ristin Kemi og Thorild Elisabeth Borud.

De kommer til å holde foredrag om hvor viktig det er at den ansatte i barnehagen har kulturkunnskap, kompetanse og forståelse i et flerkulturelt perspektiv slik at hvert barn kjenner tryggheten, tilhørigheten og vet at her er det godt å være.

Den andre seminardagen arrangerer Ovttas.no en praktisk dag hvor dere skal lage digitale læringsressurser som kan komme til nytte i deres arbeid i barnehagen.