Vuovdán guolleeriid

Oktibuot 19 guollebivdoeari leat vuvdojuvvon Finnmárku ja Romssa fylkkain Nordlánddda fylkii maŋŋel go fylkkačanasteapmi heaittihuvvui mannán geasi. Guolástansearvi lea fuolastuvvan dáinna ovdánemiin ja ballet ahte dát dilli geanohuhttá Finnmárkku fylkka ekonomalaččat. Guolástusdepartemeanta bealis gal šiitet ahte dát lea dilli, ja celket ahte ovdáneapmi lea nu go lei vurdojuvvon.