NRK Meny
Normal

– Norge hindrer samisk selvbestemme

Sametingets visepresident Laila Susanne Vars disputerte i dag for sin doktorgrad. Tema var samefolkets rett til selvbestemmelse.

Laila Susanne Vars under hennes doktorgradsdisputas.

– Temaet selvbestemmelse er ikke så farlig som det virker i mediene, sier Vars.

Foto: Piera Balto / NRK

–Man hører stadig begrepet i samisk politikk, men det finnes ingen forklaring på hva ordet innebærer, sier Vars.

I Norge fins det i følge Vars flere eksempler på hvordan Norge hindrer samisk selvbestemmelse. Nå håper hun at enda flere vil forske innen temaet selvbestemmelse, og at det blir en bredere diskusjon om det.

– Norge har gjennom historien forandret det samiske samfunnet med flere lovendringer, og slik tatt fra oss stor del av selvbestemmelsen. Derfor synes jeg det er viktig at vår rettsoppfatning blir mer synlig.

Forskjellig syn på rettigheter

I avhandlingen sin tar hun spesielt for seg retten til reinmerke. For omlag 30 år siden opplevde mange fastboende samer det som et overgrep når staten slettet deres reinmerker med en ny lov.

– Jeg synes det er et interessant tema. Nesten ingen jurister har tatt for seg temaet før, og det er veldig uklart hva slags type rett det er snakk om. Men det er helt klart at samenes syn på rettigheter, ikke gjenspeiles i norske lover, sier Vars.

Hun trekker frem at også dagens reindriftslov gir adgang til å slette reinmerker, noe som ifølge Vars strider mot samenes rettsoppfatning.

Laila Susanne Vars`datter og mor Elle Márjá Vars. I bakgrunnen: Sametingspresident Egil Olli (t.h)

Mange tilhørere under disputasen. Visepresidentens datter, mor Elle Márjá Vars. I bakgrunnen sametingspresident Egil Olli (t.h)

Foto: Piera Balto / NRK

Vars tok sin doktorgrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere jobbet som jurist på Sametinget. Der hadde hun fokus på rettighetsspørsmålet og var hovedansvarlig for tingets arbeid med Finnmarksloven.