Laksevirus påvist i oppdrettsanlegg

Et tidligere norskeid oppdrettsanlegg på Kola er rammet av infeksiøs lakseanemi (ILA).

Oppdrettslaks

Illustrasjonsbilde fra et lakseoppdrettsanlegg.

Foto: Gorm Kallestad

Eiere av anlegget, der det er blitt påvist lakseanemi, planla å produsere 12.000-13.000 tonn oppdrettslaks i år, skriver Intrafish.

Anlegget er ett av to anlegg med laks i Pechengafjorden, rett over grensen fra Norge.


Anlegget ble startet på 90-tallet av norskeide Gigante Pechenga, men nå har det fått russisk eier, Russkij Losos.

Russkij Losos ble kjøpt opp av Baltic Coast fra St. Petersburg i 2009. Siden har produksjonen av oppdrettslaks økt.

Mye fisk på et lite område

Prøvene som påviste ILA ved anlegget ble analysert hos Veterinærinstituttet, og Mattilsynet har varslet de russiske veterinærmyndighetene om utbruddet.

Fagdirektør i Veterinærinstituttet Brit Hjeltnes har tidligere uttrykt bekymring for sykdomsutbrudd i Russland.

Særlig på grunn av måten de russiske oppdretterne driver anlegget på. De har stor andel fisk på små områder sammenlignet med norske anlegg, ifølge Hjeltnes.

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi er en alvorlig og smittsom virussykdom.

Dersom det påvises ILA i et oppdrettsanlegg i Norge, så må all fisken i anlegget slaktes innen 80 dager.

Det er Mattilsynet som forvalter bekjempingen av ILA i Norge.