Vil ut av Sametinget

Porsangerordfører Knut Roger Hanssen har søkt fritak fra sitt verv.

Bilde

– All fornuft tilsier at man ikke kan være to steder samtidig, sier ordfører og sametingsrepresentant Knut Roger Hanssen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ordfører i Porsanger i Finnmark, Knut Roger Hanssen, har søkt fritak fra Sametinget fra 1. januar 2013.

– Når det er komité- og plenumsmøter i Sametinget, må man være med hele uka. Samtidig skal jeg gjøre en god jobb som ordfører, noe som har vist seg vanskelig, sier Hanssen til Finnmark Dagblad.

Knut Roger Hanssen ble valgt som ordfører i fjor og sitter som Høyres eneste representant i Sametinget i perioden 2009-2013.

– Jeg har fått et godt innblikk i Sametinget som organisasjon, og at mye at det som foregår der er totalt uinteressant, sier Hanssen til avisa.

Sametingsrepresentanten har ikke fått svar på søknaden, men håper det går i orden da det er valg til neste år, skriver Finnmark Dagblad.

Knut Roger Hanssen er medlem av plan- og finanskomiteen.