Vil sikre elgkjøtt til de eldre

De eldre på gamle- og sykehjemmet i Karasjok skal få servert fersk elgkjøtt til høsten. Nå søker den lokale elgjegerforeningen om jaktlag som er villige til å sørge for dette.

Elgjakten er i gang

Søker om tre jaktlag som kan sikre elgkjøtt til de eldre i bygda (illustrasjonsbilde)

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Det er Karasjok kommune som har søkt Finnmarkseiendommen (Fefo) om gratis elgkjøtt i forbindelse med bygdas 150 års jubileum. Dette har Fefo vært positiv til.

Søker om tre jaktlag

Det praktiske ved jakta er det den lokale elgjegerforeningen som står for og de søker nå etter tre jaktlag i Karasjok som kan bistå.

Selvom det bare et et ungdyr som skal felles, så søke foreningen om tre jaktlag. Dette for å sikre seg slik at det blir elgkjøtt på de eldre.

Loddtrekning

Elgjegerforeningen skriver på hjemmesiden deres at hvis det er flere enn tre jaktlag som er interessert i dette, så vil de foreta loddtrekning. Et av jaktlagets medlemmer må imidlertid ha gjennomført kurset «feltkontroll av hjortevilt» for å kunne delta i dette.

Jaktlaget som feller elgen vil få godtgjørelse på totalt kr. 2000 fra Karasjok kommune. Godtgjørelsen gjelder felling, flåing, partering, veiing og transport til helsesenterets kjøkken.

Positiv

Fra Finnmarkseiendommer side er de positiv til dette.

Eirik Palm

Eirik Palm, Leder kommunikasjon og samfunnskontakt ved Finnmarkseiendommen.

Foto: Privat

– Vi er positiv, og syntes det var en svært god ide da den ble spilt inn for oss i slutten av juni. Ikke minst er det et godt tiltak knyttet opp mot 150-årsjubileet til Karasjok, og vi synes det er stas å kunne bidra.

Det sier kommunikasjonsleder Eirik Palm ved Fefo.

– Elgjakt er viktig i Finnmark, Karasjok er en av våre fremste jaktkommuner, og vi har et godt og nært samarbeid med elgjegerforeningen, som vil bistå i det praktiske.