NRK Meny
Normal

Vil slå sammen samiske institusjoner

Sametingsrådet vil slå sammen samiske institusjoner i Troms og Nordre Nordland.

Hilde Anita Nyvoll
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Rådsmedlem Hilde Anita Nyvoll (Ap) mener at faglige og økonomiske grunner gjør det nødvendig å rasjonalisere drifta av de samiske institusjonene.

– Dette gir en mer faglig robusthet, sier hun.

Institusjonene som blir berørt Sør-Troms og Nordre-Nordland er Várdobáiki samisk senter, Gállogieddi museum og Márkomeannu.

– Disse institusjonene har stor geografisk nærhet til hverandre med sterke gjensidige faglige berøringsfelt.

Alle får hoveddelen av sine driftsmidler fra Sametinget, men er ulikt organisert.

Også Sijte Jarnge i Hattfjelldal må etter Sametingsrådets syn foreta endringer av sine stiftelsesvedtekter. I dag er det Sametinget som gir hoveddelen av driftsstøtten til Sijte Jarnge, men Sametinget har ingen styreoppnevningsmyndighet.

Nord-Troms

Dersom Sametingsrådet får viljen sin igjennom, så vil en sammenslåing ikke bare gjelde i Sør-Troms og Nordre-Nordland.

– Det er på tide å sam- og nyorganisere de samiske institusjonene også i Nord-Troms. Det gjelder Riddu Riđđu, Ája samiske senter, samisk språksenter og Lássagammi, sier Nyvoll.

Hun viser i den sammenheng til en felles rapport fra april, utarbeidet av representanter fra Sametinget, Troms fylkeskommune, Kåfjord kommune, Ája samiske senter og Riddu Riđđu.

– Rapporten konkluderer med at det må skje en sammenslåing av disse institusjonene, sier Nyvoll.

Vil styre

– En sam- og nyorganisering av samiske institusjoner er også nødvendig for at Sametinget kan utøve et styringsansvar ved oppnevning av styremedlemmer, sier rådsmedlem Nyvoll.

Hun mener at samiske institusjoner der Sametinget bidrar med direkte driftsmidler, bør ha en organisering som gjør de til en ressurs for alle i sine områder og for hele det samiske samfunnet innenfor sine fagområder.

– Dette innebærer at Sametinget må kunne utøve sitt styringsansvar ved oppnevning av medlemmer til institusjonenes styrer.