Hopp til innhold

Vil hjelpe samer til å lære seg samisk

Voksne samer som ikke kan samisk, må få hjelp. NSR vil bruke penger fra Samefolkets fond til dette.

Tone Finnesen og Miriam Paulsen

Tone Finnesen (t.v.) og Miriam Paulsen i NSR.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

– Det er samfunnets ansvar å tilrettelegge slik at samiske foreldre som ønsker det kan lære seg samisk, sier sametingsrepresentant Tone Finnesen (NSR).

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener det snarest må igangsettes en samisk alfabetiseringskampanje rettet mot voksne samer.

Vil prioritere Samefolkets fond

Sametinget skal i løpet av våren fordele avkastningen av Samefolkets fond. NSR mener disse pengene skal brukes til tiltak som bevarer, styrker og gjenreiser samisk språk.

– Språkopplæring for foreldre vil være et slik tiltak, sier Tone Finnesen.

Mange unge samiske foreldre har ikke fått mulighet til å lære seg samisk men ønsker likevel at barna skal bli samisktalende.

Derfor mener NSR samfunnet bør tilrettelegge for at disse foreldrene skal bli i stand til å følge opp sine barns språkopplæring.

Vitalisering og styking av det samiske språket er en av de største utfordringene det samiske samfunnet står overfor i dag uttaler NSR.

Korte nyheter