Vil ha støtte til sannhetskommisjon

– Det er naturlig for Finnmark å støtte kravet om en sannhetskommisjon. Dette skriver Finnmarks fylkesrådmann Øystein Ruud, i forbindelse med at fylkestinget denne uken skal behandle Sametingets anmodning om støtte til å få etablert en kommisjon som skal granske fornorskningspolitikken mot samene og kvenene. Stortinget behandler saken 20. juni.