Hopp til innhold

Vil ha sameplan i hovedstaden

Oslo Sámiid Searvi er glad for at Sametinget og Oslo kommune nå vurderer å lage en samepolitisk plan for samene i hovedstaden.

Kari Lifjell

Leder i Oslo Sámiid Searvi, Kari Lifjell.

Foto: NSR

Leder i Oslo Sámiid Searvi, Kari Lifjell sier at med en egen samepolitisk plan vil man også nå ut til de samene som ikke er aktive i sameforeninger eller i samepolitikken.

– Vi vet jo ikke hvor mange samer det er som bor i Oslo, alle er jo ikke organisert i sameforeninger, sier Lifjell.

Hun tror at det er mange samer i Oslo som ikke vet hvilke tilbud som fins til samer i hovedstaden.

Ser på behovet

Torger Ødegaard, Byråd for kultur og utdanning i Oslo

Byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard vil se på om det er behov for en egen sameplan i Oslo.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Sametinget og Oslo kommune kom fram i et møte på onsdag at de vil undersøke om det er nødvendig med en egen samepolitisk plan for Oslo.

I januar skal de ta stilling til om det er et grunnlag for å starte et videre samarbeid.

Byråd for kultur og utdannig, Torger Ødegaard sier at et slikt samarbeid er avhengig av om samene i Oslo etterlyser tilbud som kommunen i dag ikke tilbyr.

– Til nå har Oslo kommune lagt godt til rette for at samiske barn får samisk språkopplæring i barnehagen og skolen, sier Ødegaard.

– Behov for samisk eldreomsorg

Leder i Oslo Sámiid Searvi, Kari Lilfjell sier at de nå er viktig å synliggjøre hvilke behov samene i Oslo har.

– Blant annet er det viktig å se på hvilke utfordringer som er knyttet til omsorg av samiske eldre i hovedstaden, sier Lifjell.

Korte nyheter

 • Karasjok krever stans i vindplanarbeid i Porsanger

  Som ekstrasak gjorde kommunestyret i Karasjok mandag et vedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft.

  Det påpekes flere saksbehandlingsfeil fra Porsangers side, skriver Ságat (betaling kreves).

  Kommunestyret i Karasjok viser til at konsultasjonsplikten er tydeliggjort i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater – artikkel 6, Grunnloven § 108 og samelovens § 4. Samelovens paragraf fire sier at «fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte».

  Loga sámegillii

  Svein Atle Somby
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé
 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–27. Christin Kristoffersen blir ny styreleder. Det melder museet selv i en pressemelding.

  Statlig oppnevnte styremedlemmer:

  Styreleder Christin Kristoffersen (ny) Oslo, styremedlem Svein Bjørkås (ny) Vestvågøy, styremedlem Ole-Jonny Korsgaard, Harstad, 1. varamedlem André Wallan Larsen (ny) Bodø, 2. varamedlem Marija Griniuk (ny) Karasjok, 3. varamedlem Åsunn Lyngedal (ny) Narvik.

  Nordnorsk bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge:

  Styremedlem og varamedlem oppnevnes innen kort tid. (navn kommer).

  Oppnevnt av ansatte ved NNKM:

  Styremedlem Astrid Rotvold Nilsen, varamedlem Lise Dahl.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci
 • Kárášjohka gáibida bissehit bieggafápmoplánaid Sieiddeduoddaris

  Kárášjoga gielddastivra mearridii sierra áššin vuossárgga ávžžuhit Porsáŋggu gieldda bissehit plánabargguid hukset bieggaindustriija Sieiddeduoddarii.

  Sii cuiggodit, ahte Porsáŋggu gielda lea meaddán go gieđahalle ášši, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo).

  Duorastaga cuiggodii jo Gávcci bagadallanfitnodaga jođiheaddji, Per Olaf Persen, ahte Porsáŋggu gielddastivrra mearrádus soaitá leat lobiheapmi go eai leat ovddalgihtii gulahallan boazodoaluin.

  Maiddái Kárášjoga gielddastivra cuiggoda dán, ja čujuha riikkaidgaskasaš soahpamušaide ja Sámeláhkii.

  Les på norsk

  Svein Atle Somby
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK