NRK Meny
Normal

Planlegger privat eldresenter i Tana

På det åpne folkemøtet i Austertana i Tana, var det mange som støttet ideen om et privat pleie- og omsorgssenter. Men ordfører Frank Ingilæ er skeptisk til prosjektets realisme.

Folkemøte i Austertana

Cirka 50-talls personer hadde møtt opp på det åpne orienteringsmøtet i går kveld om planene for etablering av et privat eldresenter i Austertana.

Foto: Privat

– Kommunens egne pleie- og omsorgstjenester dekker allerede de behovene som eldre i Tana har. Per i dag har vi mange ledige plasser, forklarer ordføreren.

Frank Ingilæ i fylkestingssalen

Ordfører Frank Ingilæ tror det kan vare store utfordringer å få lønnsomhet i en privat pleie- og omsorgssenter.

Foto: Nils Henrik Måsø

Men han vil heller ikke avvise helt et privat eldresenter.

– Det avhenger av hva man tenker å tilby. Hvis det blir et supplement til de tjenestene som kommunen tilbyr, så kan initiativet være bra for kommunens innbyggere.

Det er Tana Bofellesskap (SA) som har tatt initiativet til et privat pleie- og omsorgssenter i Austertana for eldre. Selskapet som er under stiftelse, håper å komme i gang med driften allerede i høst.

Interimstyremedlem Kåre Breivik forteller at de allerede har fått en del henvendelser fra eldre i Tana som er interessert i å bo på senteret dersom det blir realisert.

– Men også folk utenfor kommunen har meldt om interesse.

Forbereder til eldrebølgen

Formålet er å tilby omsorgs- og pleietjenester, samt aktiviteter og arrangementer for de eldre.

Kåre Breivik

OPTIMIST: Kåre Breivik mener at oppslutningen på folkemøtet viser at det er stor interesse for et privat eldresenter i Austertana. Breivik er selv opprinnelig fra Austertana. Som politiker har han jobbet sterkt for å legge ned det kommunale tilbudet i bygda.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det blir stadig flere eldre i Norge i tida fremover, også i vår region. Derfor er det nødvendig med private tilbud i tillegg til offentlige tjenestetilbud, forklarer Breivik.

Med seg i interimstyret har han også Mona-Lill Jessen fra Båtsfjord og Robert Hermansen fra Tromsø.

Jessen er representant for pårørende, mens Hermansen har vært kjent som en sentral lederskikkelse i en rekke norske industribedrifter. Blant disse er A/S Sydvaranger, LKAB og Odda Smelteverk, samt Store Norske Spitsbergen Kullkompani på Svalbard.

– Med sin erfaring, tilfører Hermansen mye kunnskap til Tana Bofellesskap, sier Breivik.

Vil kjøpe nedlagt senter

Han mener at folkemøtet i Austertana i går kveld var en bekreftelse på at de er på rett vei.

– Det vil bli tilsvarende bygdemobilisering også senere i høst.

Men fortsatt er mange ting uavklart. Den første utfordringa er å få kjøpe bygget til det nedlagte eldresenteret i Austertana. Kommunen har annonsert bygget til salgs, med anbudsfrist 1. september i år. Og det er slett ikke sikkert at Tana Bofellesskap vil vinne anbudsrunden.

– De kommunale retningslinjene som kommunestyret har vedtatt, gjør at bygget må selges til høystbydende. Kommunen har derfor ikke muligheter til å særbehandle noen, forklarer ordfører Frank Ingilæ.

Brukerne må betale kostnadene

Tana Bofellesskap SA regner med å kunne finansiere drifta i hovedsak gjennom brukerbetaling.

– Det er for tidlig å si hva prisene blir. Men brukerbetaling er et kjent begrep i norsk omsorgstjeneste, noe som brukerne ved det kommunale nye omsorgssenteret ved Tana bru har erfart. De er vant med at det stadig dukker opp betalingskrav i posten.

– Er formålet for å selskapet å tjene mest mulig penger. Dette er jo et privat selskap.

–Det er det ideelle og det ønskelige. Men i dette tilfelle lager vi et samvirkeforetak. I den sammenheng sier loven at overskuddet må tilbakeføres til foretakets virksomhet. Et eventuelt overskudd vil derfor gå til å styrke kvalitetene på de tjenester som vi tilbyr, svarer Breivik.

Tviler på lønnsomheten


Men ordfører Frank Ingilæ har liten tro på lønnsomheten.

– Brukerbetaling dekker langt nær kostnadene for å levere gode tjenester til de eldre. Underveis tror jeg de derfor kommer til å få mange overraskelser og utfordringer, mener Ingilæ.

Men prosjektet får også støtte. På folkemøtet i Austertana deltok også generalsekretæren i Seniorsaken Knut Chr. Høvik. Her ga han orientering om hvordan drive en privat omsorgstjeneste.