Hopp til innhold

Vil ha flere kvinner tilbake til reindrifta

I melding om reindrifta uttrykker Sametinget bekymring over liten andel kvinner i næringen.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametingsrådet krever mer penger til arbeidet med å få kvinner tilbake til reindrifta.

I sametingsrådets melding om samisk reindrift mener rådet at reindriftskvinners tradisjonelle plass i reindriften er svekket.

Derfor ønsker de en diskusjon med landbruks- og matdepartementet om en støtteordning som gjør at reindriftskvinner i større grad involveres i reindrifta igjen.

GULDAL: SAMEDIGGI DOARJU BADJENISSONIID

Øke andelen kvinner

Sametingspresident Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Sametingspresident Egil Olli sier at de ønsker at kvinnene som er i annet arbeid skal i større grad kunne delta i reindrifta.

– Reindrifta er en familiebasert næring, og vi ønsker å involvere kvinnene i større grad i driften, sier Olli.

I meldingen står det at en helhetlig familiebasert reindrift ivaretar målet om økt andel kvinner i næringa.

I tillegg til få kvinner i næringa, viser totalregnskapet nedslående tall for andelen ungdom som siida/sijteandelhavere. Majoriteten av alle siida/sijteandelhaverne er mellom 31- 50 år.

Les sametingsrådets melding om samisk reindrift her. (Ekstern lenke)

Korte nyheter

 • Eai bisset doaimmaid Fovses

  – Dan mun sáhtán dušše lohkat ahte dasa mii eat mieđit, go dás lea sáhka stuorra el-fámpmoguovllus.

  Dan vástida stáhtaministtar Jonas Gahr Støre NSR-nuoraid jođiheaddji Elle Nystad cealkámuššii ahte buoremus livččii bissehit doaimmaid Fovses.

  Lea fargga 600 beaivvi vássán das rájes go Alimusriekti celkkii duomu, ja Fovsen-áššis ii leat vel čoavddus.

  – Lean čađat dadjan, ahte muhtun aksuisttaid vástádus dasa maid oaidnit lea "Jávkadehket buot turbiinnaid", ja vástádus dasa lea "Dan eat daga". Dat ii leat nu movt mun lohken dan duomu, nu ii leat Alimusriekti cealkán. Muhto mii fertet dahkat rievdadusaid, váikkuhit dasa ahte mii čuovvut dan maid Alimusriekti lea dadjan, das ii leat mihkkege maid digaštallá ja mii bargat áššiin. Mun ádden ahte demonstránttat leat vuostá, muhto mun sáhtán sidjiide duođaštit ahte mii geavahit áiggi nu bures go vejolaš ohcat čovdosa.

  Nu stáhtaministtar dajai ođđasiin odne.

  Elle Nystad møter Jonas Gahr Støre og Terje Aasland utenfor Slottet.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Stanser ikke drifta på Fosen

  – Det kan jeg bare si at det går ikke vi inn for, fordi dette er store spørsmål knyttet til kraft til en stor region.

  Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre på NSR-u leder Elle Nystad sin uttalelse om at det beste hadde vært å stoppe drifta på Fosen.

  Det er snart 600 dager siden Høyesterettsdommen og fortsatt ingen løsning i Fosen-saken.

  – Jeg har hele tiden sagt at svaret som vi blir møtt med fra en del av aksjonistene «Riv alle turbinene», det svaret på det er nei. Det er ikkke slik jeg leser den dommen, det er ikke slik Høyesterett har ytret seg. Men vi må gjøre endringer, bidra til det slik at vi er i tråd med det Høyesterett har sagt, det er det ikke noe å diskutere og det jobber vi med. Jeg skjønner at det er utålmodighet blant de demonstrantene, men jeg kan bekrefte for dem at vi bruker tiden så godt vi kan for å finne en løsning.

  Det sa statsministeren på timesnyhetene i formiddag.

  Elle Nystad møter Jonas Gahr Støre og Terje Aasland utenfor Slottet.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Fovse-akšunisttat áigot giddet beassama stáhtaministara kantuvrii

  Akšunisttat bivdet stáhtaministara Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovse-áššis, ja áigot giddet beassama su kantuvrii.

  Sii áigot idjadit Stáhtaministara kantuvrra olggobealde fuomášahttin dihte ahte ihttin, geassemánu 3. beaivvi, leat 600 beaivvi vássán dan rájes go Alimusrievtti duopmu celkui olmmošvuoigatvuođarihkkuma hárrái.

  NSR Nuoraid jođiheaddji Elle Nystad čállá preassadieđáhusas ahte akšunisttaid gáibádus lea ahte bieggaturbiinnat gaikkoduvvojit Fovses.

  Akšunisttat čállet preassadieđáhusas ahte sis leat sihke láhkkit ja oađđinseahkat, ja ahte eai dáhto sirdit iežaset jos bolesat dan gáibidivčče.

  Akšuvdna álggahuvvui šloahta olggobealde odne, ja sihke stáhtaministtar ja oljo- ja energiijaministtar Terje Aasland deaivvadeigga singuin šloahta šiljus.

  – Vuosttažettiin de lean hui ilus dinguin deaivvadit dáppe dál. Mii leat aiddo leamaš Stáhtaráđis, ja háliidan muitalit didjiide ahte ášši ii leat orustan, dajai stáhtaministtar Jonas Gahr Støre go deaivvadii akšunisttaiguin šloahta olggobealde.