Vil ha flere kvinner tilbake til reindrifta

I melding om reindrifta uttrykker Sametinget bekymring over liten andel kvinner i næringen.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametingsrådet krever mer penger til arbeidet med å få kvinner tilbake til reindrifta.

I sametingsrådets melding om samisk reindrift mener rådet at reindriftskvinners tradisjonelle plass i reindriften er svekket.

Derfor ønsker de en diskusjon med landbruks- og matdepartementet om en støtteordning som gjør at reindriftskvinner i større grad involveres i reindrifta igjen.

GULDAL: SAMEDIGGI DOARJU BADJENISSONIID

Øke andelen kvinner

Sametingspresident Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Sametingspresident Egil Olli sier at de ønsker at kvinnene som er i annet arbeid skal i større grad kunne delta i reindrifta.

– Reindrifta er en familiebasert næring, og vi ønsker å involvere kvinnene i større grad i driften, sier Olli.

I meldingen står det at en helhetlig familiebasert reindrift ivaretar målet om økt andel kvinner i næringa.

I tillegg til få kvinner i næringa, viser totalregnskapet nedslående tall for andelen ungdom som siida/sijteandelhavere. Majoriteten av alle siida/sijteandelhaverne er mellom 31- 50 år.

Les sametingsrådets melding om samisk reindrift her. (Ekstern lenke)