Hopp til innhold

Vil ha felles nordisk læreplan for samiske elever

– Samiske elever i Norge, Sverige og Finland opplever de samme utfordringene. En felles samisk læreplan ville kunne være en del av løsningen, mener sametingsråd.

Silje Karine Muotka

SAMETINGSRÅD: Silje Karine Muotka (Nsr).

Foto: Kenneth Hætta

– Det mangler lærere som behersker samisk og samiske læremidler. I både Norge, Sverige og Finland er det utfordringer med organisering av opplæringen.

Dette skriver sametingsråd Silje Karine Muotka i et utspill. Hun til å ordet for å forme en egen felles skolelæreplan, for elever med samisk på skolen.

Denne skal gjelde i både Norge Sverige og Finland.

– Samiske elever i disse landene opplever de samme utfordringene. En felles samisk læreplan ville kunne være en del av løsningen.

Muotka erkjenner at ideen ikke er uproblematisk.

– Vi har noen hindre som å forsere før den kan være en realitet.

– Store forskjeller landene imellom

– Fordi det er store forskjeller mellom de nordiske landenes skolesystemer, får samiske elever i Norge, Finland og Sverige forskjellige tilbud. Opplæringen vektlegger forskjellige ting.

– En del elever lar være å velge samisk på skolen fordi organiseringen av opplæringen gjør det vanskelig, og det er i alle landene en mangel på samisklærere og samiske læremidler.

Muotka mener samarbeidet mellom skoler i de tre ulike landene vil kunne bli lettere, og kunne ha samarbeidet om å utvikle læremidler. Dette ville spart både menneskelige og økonomiske ressurser, mener Muotka.

– Dette krever imidlertid at myndighetene i de tre landene er villige til å se på samiskspråklig opplæring som et gode, og at vi i fellesskap overkommer byråkratiske hindre.

– Språkgrensene følger ikke landegrensene, men går på tvers av dem.

– Noe som er felles for alle samiske elever uavhengig av land er at de har tospråklig opplæring, der nasjonalspråket er obligatorisk. Læreplanene i samisk må forholde seg til læreplanen i nasjonalspråket.​

Silje Karine Muotka mener at Sametingene og myndighetene i de tre landene, nå bør sette seg sammen omkring en felles nordisk læreplan.

Korte nyheter

 • Skábmagovat festiválahoavda lea duhtávaš lágidemiin

  – Lea leamašan somá oaidnit man bures olbmot leat gávdnan dán festivála ja boahtán deike fas moadde jagi boddu maŋŋá, festet ja návddašit ealligovaid, muitala Skábmagovat festiválahoavda Aleksi Ahlakorpi.

  Festiválahoavda oaidná ahte beroštumi filmmaide lea loktánan birra máilmmi.

  – Illudan maiddái ahte eará festiválat leat fuomášan ahte man buorre filmmat Sámis bohtet. Juste diet «Unborn Biru» lei doppe Sundance festiválas, dadjá festiválahoavda.

  Son muitala ahte ođđa sámi filmmat geasuhedje hirbmat olu, nugo Suvi West dokumentára «Eatnameamet». Lávvordaga lágiduvvui maiddái Skábmaklubba gosa sámi artisttat geasuhedje olbmuid.

  – Mis han leat olu losses fáttát filmmain. Ožžon jo ihkku máhcahaga diesa ahte lei nugo dárbu diesa ahte olbmot besset maiddái festet ja illudit doppe klubbas, dadjá Ahlakorpi.

  Festiválahoavda lohká maid ahte lea duhtavaš go dán jagi lei Skábmagovain vuosttaš geardde psykososiálalaš veahkki gos olbmot besset háleštit losses fáttáid birra mat loktanit filmmain.

  Skábmagovat rahpandoalut muohtateáhter 2023
  Foto: Samu Hurskainen / Samu Hurskainen
 • Skábmagovat filbmafestivála joatkášuvvá neahtta bokte

  Dán vahkkoloahppa lágiduvvo máilmmi davimus eamiálbmogiid filbmafestivála, Skábmagovat, Anáris. Otná rájes lea vejolaš čuovvut filbmafestivála neahtta bokte.

  – Dat festivála Anáris nohká muhto joatkit dasto online vel, ahte besset olbmot geat eai dán háve beassan Anárii návddašit daid filmmaid mat mis ledje dáppe. Jos soames lea fitnan dáppe festiválas ja oaidnán buori filmma maid háliida ávžžuhit de sáhttá fitnat min siidduin geahččamin daid filmmaid, dadjá festiválahoavda Aleksi Ahlakorpi.

  Gaskkal ođđajagemánu 29.beaivve ja guovvamánu 6. beaivve gávdnojit 8 čájáhusa ja 33 filmma Skábmagovat neahttasiidduin.

  Bileahtaid sáhttá oastit ovttaskas čájáhussii 6 euroin dahje festiválapássa 50 euroin. Dan čállet Skábmagovat neahttasiidduin.

  Muohtateáhter rahpandoalut
  Foto: Samu Hurskainen / Samu Hurskainen