Vil ha felles nordisk læreplan for samiske elever

– Samiske elever i Norge, Sverige og Finland opplever de samme utfordringene. En felles samisk læreplan ville kunne være en del av løsningen, mener sametingsråd.

Silje Karine Muotka

SAMETINGSRÅD: Silje Karine Muotka (Nsr).

Foto: Kenneth Hætta

– Det mangler lærere som behersker samisk og samiske læremidler. I både Norge, Sverige og Finland er det utfordringer med organisering av opplæringen.

Dette skriver sametingsråd Silje Karine Muotka i et utspill. Hun til å ordet for å forme en egen felles skolelæreplan, for elever med samisk på skolen.

Denne skal gjelde i både Norge Sverige og Finland.

– Samiske elever i disse landene opplever de samme utfordringene. En felles samisk læreplan ville kunne være en del av løsningen.

Muotka erkjenner at ideen ikke er uproblematisk.

– Vi har noen hindre som å forsere før den kan være en realitet.

– Store forskjeller landene imellom

– Fordi det er store forskjeller mellom de nordiske landenes skolesystemer, får samiske elever i Norge, Finland og Sverige forskjellige tilbud. Opplæringen vektlegger forskjellige ting.

– En del elever lar være å velge samisk på skolen fordi organiseringen av opplæringen gjør det vanskelig, og det er i alle landene en mangel på samisklærere og samiske læremidler.

Muotka mener samarbeidet mellom skoler i de tre ulike landene vil kunne bli lettere, og kunne ha samarbeidet om å utvikle læremidler. Dette ville spart både menneskelige og økonomiske ressurser, mener Muotka.

– Dette krever imidlertid at myndighetene i de tre landene er villige til å se på samiskspråklig opplæring som et gode, og at vi i fellesskap overkommer byråkratiske hindre.

– Språkgrensene følger ikke landegrensene, men går på tvers av dem.

– Noe som er felles for alle samiske elever uavhengig av land er at de har tospråklig opplæring, der nasjonalspråket er obligatorisk. Læreplanene i samisk må forholde seg til læreplanen i nasjonalspråket.​

Silje Karine Muotka mener at Sametingene og myndighetene i de tre landene, nå bør sette seg sammen omkring en felles nordisk læreplan.