– Erstatt Sametinget med en egen «samebenk» på Stortinget

Unge Høyre mener Sametinget er blitt ressurskrevende, overflødig og byråkratisk. Derfor må samene få faste plasser på Stortinget.

Unge Høyres leder Paul Joakim Sandøy understreker at dette er en ide.

- Gi samene faste plasser

paul joakim sandøy

Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– En "samebenk" vil gi samene faste plasser på Stortinget, der representantene velges av den samiske befolkning. Dette vil gi samene mer reell makt, samtidig som det er langt mer besparende og lettere å administrere.

Dette skriver Unge Høyre i boken «50 ideer for Norge» som ble lansert i forbindelse med Høyres landsmøte på Gardermoen denne helgen.

– Blåser liv i nye idéer

– Politikk handler først og fremst om idéer. Derfor har vi laget denne boken. For å blåse liv i den norske idédebatten, og ikke minst for å gi et bidrag til en ny regjering, skriver Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy i forordet.

En av de 50 idéene handler altså om Sametinget:

«Et alternativ til dagens ordning, som ville sikret samene en mer effektiv representasjon og innflytelse, er å opprette en egen "samebenk" på Stortinget.»

Artikkelen om Sametinget er skrevet av Sunniva Bøstrand som er leder i Ålesund Unge Høyre.

– Dårlig idé

Paul Joakim Sandøy sier dette vil innebære at Sametinget avvikles.

Hvordan kan samiske interesser ivaretas på Stortinget på en bedre måte enn det Sametinget gjør i dag?

– Det er en god innvendig, men samtidig betyr det at samiske interesser får direkte innflytelse på alle beslutninger som tas i Stortinget, sier Sandøy til NRK.

2. nestleder i Høyre, Bent Høie synes ikke idéen er god.

– Det er helt avgjørende at vi har et Sameting i Norge som er det representative utvalget for urbefolkningen i Norge.

Idéen om «samebenk» på Stortinget er også et av temaene i nett-tv-debatten fra Høyres landsmøte. Debatten vises her på nrk.no/sapmi i løpet av kvelden i dag.