Hopp til innhold

Sier nei til lovendring som sikrer samer plass i sentralstyret

– Det virker som om dem ikke har forstått at samepolitikk er et rikspolitisk anliggende, sier Høyres leder i Sametinget.

Erna Solberg

Høyreleder Erna Solberg er klar for landsmøte.

Foto: NTB SCANPIX / Reuters

Anne-Marit Eira

Anne-Marit Eira er førstekandidat i Ávjovárri valgkrets. Hun er i dag Høyres eneste sametingsrepresentant.

Foto: Josef Isak Utsi/Ávvir

Anne-Marit Eira er ikke fornøyd med at sentralstyret har anbefalt at forslaget hennes til landsmøtet avvises.

Eira er i dag leder for Høyres sametingsgruppe - som i dag bare består av henne.

Hun har foreslått en lovendring som sikrer sametingsgruppa plass i både arbeidsutvalget og sentralstyret.

Høyres landsmøte starter fredag på Gardermoen.

– Løsrevet fra partiet

– Sametingsgruppen er på en måte løsrevet fra partiet. Poenget med en lovendring er at sametingsgruppa skal knyttes sterkere til Høyre sentralt og stortingsgruppa, sier Eira.

Hun mener dette er viktig for å kunne få en enhetlig satsing på samepolitikken.

– Samepolitikken er faktisk et rikspolitisk ansvar og ikke bare noe som fylkeslagene skal drive på med, sier Anne-Marit Eira.

Førstekandidaten i den største valgkretsen - Ávjovárri - mener en plass i partiets sentrale organer vil føre til at Høyre fremstår med en seriøs samepolitisk profil.

– Det blir nesten «enmannspolitikk» når man bare har sporadisk kontakt med sentralstyret og de som legger føringene i politikken. Derfor blir det en dårlig måte å løse politikken på ved at man ikke får utført så mye som man hadde ønsket, sier hun.

– Samepolitikken er ikke fremmed

Frank Bakke Jensen

Frank Bakke-Jensen er førstekandidat for Høyre. Finnmarkingen er også medlem av sentralstyret.

Foto: Thor Thrane / NRK

Stortingsrepresentant fra Finnmark og landstyremedlem Frank Bakke-Jensen stiller seg bak avvisningen.

– Det var ikke ønskelig å utvide sentralstyret. Det ble heller ikke sett på som naturlig at sametingsgruppa skulle få en direkte representasjon i sentralstyret, sier han.

Bakke-Jensen viser til at sentralstyret er sammensatt av landsmøtevalgte representanter, fylkeslederne, Senior-Høyre og kvinneforum.

Førstekandidaten fra Finnmark i stortingsvalget mener samepolitikken i Høyre kommer tydelig fram i partiets sentrale organer.

– Sametingsgruppa og samepolitisk råd jobber fram et program. Dette behandles og vedtas i sentralstyret, og derfor er ikke samepolitikk fremmed for Høyres sentralstyre, sier han.

Bakke-Jensen tror landsmøte kommer til å følge innstillingen fra sentralstyret om å avvise forslaget.

– I dag ønsker vi ikke at sametingsgruppa skal kvoteres inn i sentralstyret, sier han.

Sametingspolitikeren har ikke gitt opp.

– Jeg vil prøve å påvirke landsmøtedelegatene til å stemme for forslaget mitt, sier Anne-Marit Eira.

Ap sa nei i 2007

Også samene i Arbeiderpartiet har forsøkt å få fast plass i partiets sentralstyre.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Olli kritiserer Ap

Egil Olli på Aps landsmøte i 2007.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg er ikke glad for dette. Vi representerer en hel befolkningsgruppe i Norge, og kan ikke sammenlignes med andre utvalg og deler i Ap. Derfor burde vi fått fast plass, sa daværende gruppeleder i Sametinget, Egil Olli etter at landsmøte i 2007 sa nei til forslaget.

Martin Kolberg var partisekretær i 2007, og han viste til prinsipielle grunner for at samene ikke kunne få fast plass i sentralstyret.

– Ordningen med at lederen for samepolitisk råd kan møte i sentralstyret når det behandles saker som berører samene, er godt nok, sa han da.

Ap har i tillegg åpnet opp for at gruppelederen i Sametinget kan møte i landsstyret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Korte nyheter

 • SÁNAG fas ásaha vuosttašceahkkefálaldat

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta ja Fovsen-ášši čuovvuleami oktavuođas fállá Sámi klinihkka - SÁNAG psyhkalaš veahki sidjiide geat dan dárbbašit.

  Mánát ja nuorat sáhttet váldit oktavuođa telefovdnanummiris 78 96 74 20 ja ollesolbmot ges telefovdnanummiris 78 96 74 30 jos dárbbašat diimmu.

  Vuosttašceahkkefálaldat lea sápmelaččaid várás sihke Norgga, Suoma ja Ruoŧa bealde ja bistá geassemánu lohppii.

  Dan čállet Finnmárkku buohcciviessu neahtasiiddus.

  Les på norsk.

  Demonstranter er samlet foran Slottet i anledning at det er 599 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • SANKS gjenopptar lavterskeltilbud

  I forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og oppfølgingen av Fosensaken oppretter SANKS igjen et lavterskeltilbud.

  Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale.

  Tilbudet gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi og er gjeldende ut juni 2023.

  Les mer på Finnmarkssykehusets nettside.

  Loga sámegillii.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Vil unngå nye Fosen-saker – foreslår å avvikle forhåndstiltredelse

  Det har gått 600 dager siden Fosen-dommen, der Høyesterett slår fast at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Storheia og Roan, er ugyldig (lovdata.no).

  For å lære av denne saken bør regjeringen se på om ordningen med såkalt forhåndstiltredelse i forbindelse med slike utbygginger, bør avvikles, foreslår partiet Rødt.

  – 600 dager siden Fosen-dommen kom. Da er det viktig å unngå lignende feil i framtiden, som vi også ser på Øyfjellet i Nordland. Derfor må dette med forhåndstiltredelse fjernes, slik at den rettslige tilstanden er avklart før man tillater disse enorme utbyggingene i reinbeitomåder, sier Bjørnar Moxnes (R)

  Forslaget er en del av stortingets behandling av endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land (stortinget.no).

  SV og MDG støtter forslaget og lovendringsforslagene behandles av Stortinget førstkommende fredag.

  Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har anbefalt at man bør vurdere om man skal tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart (nhri.no). Loga sámegillii.

  Turbiner på Storheia, Fosen
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK