Hopp til innhold

Vil bygge privat grenseovergang mellom Norge og Finland

En grunneier har søkt om tillatelse til å bygge en privateid bru over grensen til nabolandet. Finske myndigheter omtaler ideen som «meget spesiell».

Grensepassering Norge-Finland

RIKSGRENSE: Normalt krysser man riksgrensen til og fra Finland via et av de ordinære grenseovergangene, slik som her ved grensebygda Utsjok i Tanadalen. I fremtiden kan en ny grenseovergang være på plass landene imellom, omtrent 16 mil lenger sør.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er den private grunneieren Stig Harby, som eier grunn både på finsk og norsk side av riksgrensen, som står bak den noe spenstige ideen.

Dette melder avisa Ságat (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Harby vil bygge den private brua fra bygda Helligskogen på norsk side, og over til bygda Angeli på finsk side.

Finske myndigheter positive

Det regionale forvaltningsverket for Nord-Finland, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, har nylig innvilget såkalt «vanntillatelse» for byggetiltaket.

Brua skal etter ønsket og planene være av typen hengebru, og brulengden vil være på litt over 100 meter.

Private bruplaner mellom Norge og Finland

– Meget spesielt

Skulle grunneier Stig Harbys planer bli realisert, vil dette kunne spare brubrukerne for 130 kilometer med bilkjøring langs vei, når grensekryssing med båt, til fots eller andre framkomstmidler ikke er mulig.

Den finske miljørådgiveren Hannu Puranen uttaler til Ságat at Stig Harbys planer er av et avgrenset og «meget spesielt tilfelle».

Det fortsatt ikke avklart om det i det hele tatt blir noe av byggeplanene, da følgelig også norske myndigheter har sitt å si i saken.

Blant annet må byggetillatelser på plass, og dette gjelder både fra norske og finske myndigheters side.

Området har nær beliggenhet til Anárjohka nasjonalpark.

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg