Hopp til innhold

Vil bygge privat grenseovergang mellom Norge og Finland

En grunneier har søkt om tillatelse til å bygge en privateid bru over grensen til nabolandet. Finske myndigheter omtaler ideen som «meget spesiell».

Grensepassering Norge-Finland

RIKSGRENSE: Normalt krysser man riksgrensen til og fra Finland via et av de ordinære grenseovergangene, slik som her ved grensebygda Utsjok i Tanadalen. I fremtiden kan en ny grenseovergang være på plass landene imellom, omtrent 16 mil lenger sør.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er den private grunneieren Stig Harby, som eier grunn både på finsk og norsk side av riksgrensen, som står bak den noe spenstige ideen.

Dette melder avisa Ságat (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Harby vil bygge den private brua fra bygda Helligskogen på norsk side, og over til bygda Angeli på finsk side.

Finske myndigheter positive

Det regionale forvaltningsverket for Nord-Finland, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, har nylig innvilget såkalt «vanntillatelse» for byggetiltaket.

Brua skal etter ønsket og planene være av typen hengebru, og brulengden vil være på litt over 100 meter.

Private bruplaner mellom Norge og Finland

– Meget spesielt

Skulle grunneier Stig Harbys planer bli realisert, vil dette kunne spare brubrukerne for 130 kilometer med bilkjøring langs vei, når grensekryssing med båt, til fots eller andre framkomstmidler ikke er mulig.

Den finske miljørådgiveren Hannu Puranen uttaler til Ságat at Stig Harbys planer er av et avgrenset og «meget spesielt tilfelle».

Det fortsatt ikke avklart om det i det hele tatt blir noe av byggeplanene, da følgelig også norske myndigheter har sitt å si i saken.

Blant annet må byggetillatelser på plass, og dette gjelder både fra norske og finske myndigheters side.

Området har nær beliggenhet til Anárjohka nasjonalpark.

Korte nyheter

 • Daniel Ailo med i TILs A-lagstropp

  Karasjokingen Daniel Ailo Sakshaug Bær er tatt ut i TILs A-lagstropp som i kveld spiller cupkamp mot Fløya.

  Han spiller til daglig i TILs andrelag i 4. divisjon.

  – Det er veldig artig å få mulighet til å spille sammen med de større guttene. Jeg er litt spent, sier Sakshaug Bær til NRK.

  Han har allerede i rundt en måned trent med A-laget.

  – Det har blitt noen treninger med A-laget og noen med B-laget. Det har gått veldig bra, sier han.

  Sakshaug Bær vet ennå ikke om han får spille i kveld, men håper i det minste på et innhopp.

 • Samehets.no la rabáduvvam

  Les på norsk.

  Uddni Sámedikken lij sierra dållam gå næhttabielle samehets.no rabáduváj.

  Sámedikkeráde Runar Myrnes Balto rahpamsárnen gijtij gájkajt gudi li rádijt vaddám ja viehkedam næhttabielijn barggam.

  Guoradallama vuosedi juohkka niellja sáme nálsodimev ja vasjev vásedi, ja danen le dát næhttabielle ásaduvvam.

  Åssudakdirekterra politijjadirektoráhtan Bjørn Vandvik javllá sijáj mielas li ilá binná ássjijs ma politijjaj diededuvvi.

  – Mijá ulmme l nav vaj sáme dán næhttabiele baktu vuojnni unugis vásádusájt la máhttelis gujddit, javllá Vandvik.

  Bagádallam la oarjjel-, julev- ja nuorttasámegiellaj ja dárogiellaj, ja danna oattjo diedojt gejna máhtá guládallat gatjálvisáj sáme nálsodime ja rasisma birra.

  Bjørn Vandvik på Sametinget. Han er avdelingsdirektør i Politidirektoratet
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK
 • – Ođđa neahttasiiddus sáhttá oažžut olu veahki

  Máŋggas leat vásihan sámevaši, muhto eai nu gallis dieđit dahje váidde dan. Sámedikkis čoahkkanedje odne olbmot og ođđa neahttasiidu samehets.no almmolaččat rahppui.

  Dás oažžu bagadusa maid sáhtát bargat jus vásihat sámevaši.

  – Mun orun oaidnimen ahte dás oažžu hui ollu veahki, dego mo galgá hállat dan birra, ja de gos fitne veahki, ja geasa sáhttá dieđihit. Nu dadjá Kárášjoga Sámi joatkkaskuvlla oahppi Julie Solbakken.

  Sámediggi ovttas politiijadirektoráhtain dat lea ráhkadan neahttasiiddu, mii galgá leat ávkin olles servodahkii.

  – Dat sáhttá leat skuvllas, sáhttá leat barggus, almmolaš lanjas vai neahtas. De dat galget sáhttit mannat dohko samehets.no siidui ja gávdnat daid dieđuid maid sii dárbbašit. Doppe sáhttá gávdnat olggos mo galgá váidat bolesiidda ovdamearkka dihte. Nu lohká sámediggeráđđelahttu Runar Myrnes Balto.

  Politiijadirektoráhta ossodatdirektevra Bjørn Vandvik sávvá dán siiddu álkidahttit váidima.

  – Mu dieđuid mielde ii lean mis oktage ášši diibmá, muhto olu cavgileamit. Mii sávvat dán bagadusa dagahit ahte eambbosat váldet oktavuođa minguin, sávvá Vandvik.

  Julie Solbakken
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK