Vil bygge privat grenseovergang mellom Norge og Finland

En grunneier har søkt om tillatelse til å bygge en privateid bru over grensen til nabolandet. Finske myndigheter omtaler ideen som «meget spesiell».

Grensepassering Norge-Finland

RIKSGRENSE: Normalt krysser man riksgrensen til og fra Finland via et av de ordinære grenseovergangene, slik som her ved grensebygda Utsjok i Tanadalen. I fremtiden kan en ny grenseovergang være på plass landene imellom, omtrent 16 mil lenger sør.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er den private grunneieren Stig Harby, som eier grunn både på finsk og norsk side av riksgrensen, som står bak den noe spenstige ideen.

Dette melder avisa Ságat (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Harby vil bygge den private brua fra bygda Helligskogen på norsk side, og over til bygda Angeli på finsk side.

Finske myndigheter positive

Det regionale forvaltningsverket for Nord-Finland, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, har nylig innvilget såkalt «vanntillatelse» for byggetiltaket.

Brua skal etter ønsket og planene være av typen hengebru, og brulengden vil være på litt over 100 meter.

Laster kart, vennligst vent...

PRIVAT GRENSEBRU?: Omtrent her hvor elven Anárjohka danner riksgrense mellom Norge og Finland, kan det ved hjelp av en privat bru bli mulig å krysse grensen i fremtiden. I dag må man kjøre nordover via bygda Karigasniemi, omtrent litt over 6 mil hver vei, for å ta seg fra Helligskogen til Angeli med bil. Anárjohka er en av elvene som danner Tanavassdraget.

– Meget spesielt

Skulle grunneier Stig Harbys planer bli realisert, vil dette kunne spare brubrukerne for 130 kilometer med bilkjøring langs vei, når grensekryssing med båt, til fots eller andre framkomstmidler ikke er mulig.

Den finske miljørådgiveren Hannu Puranen uttaler til Ságat at Stig Harbys planer er av et avgrenset og «meget spesielt tilfelle».

Det fortsatt ikke avklart om det i det hele tatt blir noe av byggeplanene, da følgelig også norske myndigheter har sitt å si i saken.

Blant annet må byggetillatelser på plass, og dette gjelder både fra norske og finske myndigheters side.

Området har nær beliggenhet til Anárjohka nasjonalpark.