Hopp til innhold

Vibeke Larsen går av som sametingspresident

Ydmykelsen av å ikke ha tillit fra sine egne ble for sterk kost for Vibeke Larsen. I mars må Sametinget igjen velge ny president.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen gjorde et tappert forsøk på å få partikollegenes støtte, men ikke mange nok på dagens ekstraordinære nominasjonsmøte var enig med henne i at hun er den beste kandidaten.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg må jo ta ad notam at jeg har fått et ganske stort mistillitsvotum mot meg. Det gjelder både mitt engasjement som president men også som 1.-kandidat i Vesthavet valgkrets. Jeg vurderer å trekke meg fra begge tillitsvervene, sier en tydlig skuffet Vibeke Larsen.

I dagens ekstraordinære nominasjonsmøte i Arbeiderpartiets samepolitiske råd ble 45-åringen fra Narvik hårfint slått av Ronny Wilhelmsen (46) som nå bor i Alta.

Ronny Wilhelmsen og Elisabeth Erke

Ronny Wilhelmsen blir Arbeiderpartiets presidentkandidat til sametingsvalget. Elisabeth Erke er visepresidentkandidat.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I valget på presidentkandidat fikk Wilhelmsen 21 stemmer i andre valgomgang, mens Larsen fikk 17.

– Jeg kommer til å meddele Sametingets plenum i mars om at jeg går av, opplyser Larsen til NRK Sápmi.

Det er Ságat (innlogging kreves) som var først ute med denne nyheten.

– Ingen skånsom behandling

Før jul skjedde det et maktskifte i Sametinget bare ni måneder før neste sametingsvalg.

Norske Samers Riksforbund (NSR) ble kastet ut av sametingsrådet. Arbeiderpartiet, Høyre og Árja inngikk et samarbeid og overtok styringen av Sametinget.

Vibeke Larsen (Ap) ble da valgt til president, med Ronny Wilhelmsen som visepresident.

Helga Pedersen

Helga Pedersen ble i november valgt som Aps presidentkandidat til sametingsvalget, men hun trakk seg allerede i desember.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Helga Pedersen var Aps opprinnelige presidentkandidat, men hun trakk seg fordi hun hadde advart mot maktovertagelsen, men ble ikke lyttet til.

Valgkomiteen for Aps samepolitiske råd hadde innstilt på Ronny Wilhelmsen (46) som presidentkandidat og Elisabeth Erke (54) som visepresidentkandidat.

– Prosessen rundt valg av president- og visepresidentkandidat har i beste fall vært rotete. Arbeiderpartiet har jo ikke vært kjent for å behandle sine egne på et skånsomt vis. Det viser jo også denne prosessen, mener Vibeke Larsen.

Så du er nå en veldig såret person?

– Det må jeg nok innrømme at jeg er når man får et så stort mistillitsvotum mot seg, sier Larsen.

– Et splittet parti

Aps presidentkandidat, Ronny Wilhelmsen, på sin side er fornøyd med både valgene og presessen foran valgene.

– Jeg tror vi skal kunne legge ting bak oss nå og se fremover mot sametingsvalget. Vi har et veldig bra partiprogram og god politikk. Vi har også en tradisjon for å ha ro i rekkene etter å først ha diskutert saker og ting, sier Wilhelmsen.

Også visepresidentkandidaten tror det vil bli ro i partiet.

– Nå skal vi sørge for at Ap vinner valget til høsten, sier Elisabeth Erke.

Vibeke Larsen er ikke like stor optimist.

– Jeg er ikke helt enig i den analysen at Ap nå fremstår som et samlet parti, men de to kandidatene kan vel få jobbe videre med dette, sier Vibeke Larsen.

Korte nyheter

 • NHO: Sávvin sjaddá binnep láhkamætto dá jage

  Les på norsk. / Loga davvisámegillii.

  Gålmmå vidát nuorajn lidjin dijmmá giessebarggo vidnudagájn ma barggobiráslágav dådjin.

  Lågo LO'a giessepatruljas Råmsån ja Finnmárkon li dahkam dán giese dåjmajt biedji vaj dán vuosstij barggi.

  NHO, mij la vidnudagáj åvdåstiddje, diedet sij dåjmalattjat diedojt vaddi barggobiráslága birra sijá sebrulattjajda.

  LOs sommerpatrulje
  Foto: Jenny Duesund / NRK
 • Vádtsem sáme duobddágijn artisstajn Katarina Barrukijn

  Les på norsk.

  Julevsáme girkkoiellem Vuona girkkon bivddi uddni mánnodagá biehtsemáno 17. biejve vádtsemij Hábmera sáme duobddágin.

  Vádtsem manná Lappkjerkaj Kaldvågen guoran Hábmera suohkanin.

  Sjaddá sadje goappátjagá sjávodibmáj ja ságastallamij, ja dållågátten guossoduvvá gáhkko ja káffa, tjállá julevsáme girkkoiellem dållama birra.

  Ubbmemsáme artista Katarina Barruk ja musihkkár Arnljot Nordvik aj tjuojadibá.

  Dållam la aj oassen Bådåddjo 2024 oasseprosjevtan European Cabins of Culture (euråvpålasj kultuvrrahyhto). Aktan Den Norske Turistforening ja Nordlandsruta vuosádalli turistahyhtojt ja turisstadestinasjåvnåjt Nordlándan, ma dagáduvvi smáv kultuvvradåbijda. Danna dájddára ja artista bessi kultuvralasj prográmmajt dahkat Nordlánndaluondon.

  Lappkjerka i Hamarøy
  Foto: Johnny Andersen / NRK
 • Nesten 150.000 kroner samlet inn til Per Kitti

  Til nå er det samlet inn 149.850 kroner til advokatbistand for reineier Per Lars Kitti.

  Pengene vil bli brukt til å dekke advokatutgifter og saksomkostninger for reineieren.

  Kitti bor på Kvaløya i Tromsø og er en sentral kulturbærer i reindrifta på Tromskysten, heter det i beskrivelsen på Spleis.

  Han har opplevd diskriminering som same hele sitt liv, og gjentatte maktovergrep fra offentlige myndigheter.

  Spleisen administreres av Stine Benedicte Sveen og Åse Merete Påve Johansen.

  Det er fem dager igjen av innsamlingen.

  Per Lars Kitti
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK