NRK Meny
Normal

Vegvesenet nekter å betale bilskade

Stein-Ove Jørgensen fra Troms fikk skader på bilen etter å ha truffet en skarp stein i vegbanen. – Ikke vårt ansvar, svarer Statens vegvesen.

ras Sørkjosen

På grunn av raset i Sørkjosen måtte mange kjøre om Finland for å komme hjem.

Foto: Stian Strøm/nrk

Dekkskifte

Stein-Ove Jørgensen fikk skader for noen tusen kroner etter å ha truffet en spiss stein.

Foto: Stein-Ove Jorgensen

Dermed må bileieren selv ut med omlag 4500 kroner for ødelagt dekk og felg på sin Volvo.

Uhellet skjedde cirka 40 km nord for Kautokeino på Riksvei 93. Jørgensen var en av mange bilister som måtte kjøre om Finland for å komme seg hjem etter raset ved Sørkjosen 10. mai.

– Er det mulig å få dekket dette av Statens vegvesen, spør han i e-posten han sendte til etaten.

Beklager og svarer nei

Statens vegvesen beklager at mannen ble utsatt for uhellet, men svarer samtidig at de ikke dekker skaden.

– Når det gjelder krav fra trafikantene for skader som skyldes vegens tilstand, er utgangspunktet at myndighetene stiller vegnettet til disposisjon slik det til en hver tid foreligger, uten å påta seg noen garanti for mulige uhell og skader, skriver seniorrådgiver Asbjørn Robert Anthonsen i vegvesenet til bilisten.

Han viser til at det i bratt sideterreng vil det i snøsmeltinga om våren kunne komme stein på vegbanen.

– Dette er noe en vanskelig kan gardere seg mot, skriver Anthonsen.

Feil eller forsømmelse

Han forklarer videre at domstolene gjennom rettspraksis har slått fast at trafikantene bare vil ha krav på erstatning når skadene skyldes feil eller forsømmelser fra Statens vegvesen eller utførende entreprenør.

– Vi kan vanskelig se at det kan være tilfelle her, mener seniorrågiveren.

Til NRK sier Stein-Ove Jørgensen fra Ramfjordbotn at han aksepterer svaret.

– Likevel kan man spørre om det er en forsømmelse fra vegvesenets side at en stor spiss stein blir liggende så lenge i vegbanen. Jeg undres også på hva som kunne ha skjedd dersom en buss hadde truffet steinen. Den kunne kanskje ha kjørt utfor vegen med påfølgende personskader, sier han.