Vedtok felles lensmannskontor

Tirsdag forrige uke vedtok kommunestyret i Tysfjord at de skulle gå inn for sammenslåing av lensmannskontor i Nord-Salten.

Tysfjord lensmannskontor - Divtasvuona lænsska

Lensmannskontoret i Kjøpsvik.

Foto: Sander Andersen / NRK

Jan Einar Pedersen

Kommunestyrerepresentant for Tverrpolitisk liste, Jan Einar Pedersen har endret mening i saken om sammenslåing av lensmannskontorer.

Foto: Sander Andersen

Kommunestyrerepresentant for Tverrpolitisk liste, Jan Einar Pedersen mener at det definitivt vil være en styrke for vestsiden av kommunen.

– Jeg syns det er ei fornuftig sammenslåing. Vi får jo mer politikraft, sier Pedersen.

Men før kommunestyremøtet var han svært kritisk til endring av politilbudet i Tysfjord.

– Det blir ikke aktuelt for oss å gå med på et felles lensmannskontor dersom man legger ned lensmannskontoret i Kjøpsvik. Da vil det bli fritt for politi i Kjøpsvik og det blir fritt frem for kriminalitet, sa kommunepolitikeren Jan Einar Pedersen for Tverrpolitisk liste da.

Men nå har han åpenbart endret mening, og sier det er et fornuftig tiltak.

Felles lensmannskontor

Rådmann i Tysfjord kommune, Konrad Sætra, sier til NRK at politiets ønske er å plassere et felles kontor på Innhavet. Dette fordi de anser det for å være et strategisk punkt.

– Det som politiet tenker at man på sikt ønsker å få et felles lensmannskontor på vestsiden av Tysfjord, sammen med Hamarøy og Steigen.

Sætra sier at kommunestyret ønsker å ha en best mulig tjeneste på begge områder, både øst- og vestsiden.

Konrad Sætra

Rådmann i Tysfjord kommune, Konrad Sætra.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Kommunestyret i Tysfjord er lite begeistret for at endringen for å styrkevestsiden skal gå på bekostning av østsiden. Det har kommunestyret lagt som en klar føring ovenfor politi at man også ønsker å ha en best mulig tjeneste på østsiden. Når det gjelder vestsiden er kommunestyret enig i planen som er skissert av politiet.


Kjøpsvik kontoret består


– Politiet har foreslått at det skal være an såkalt politipost med bemannet kontorpersonell og med politifolk når det skjer hendelser. Kommunestyret har presisert at de ønsker at lensmannskontoret i Kjøpsvik skal opprettholdes mest mulig slik standen er i dag, sier Sætra.

– Politiet i Fauske og Bodø har jo signalisert at hvis det er enighet kommunene i mellom, så ønsker man å få denne ordningen fremskyndet. Slik at når det gjelder vestsiden av Tysfjord og Hamarøy, så er det lagt til grunn at det kontoret kan allerede bli etablert til høsten.

Sætra legger til at politianalysen må behandles av kommunestyret og en formell godkjenning fra Justisdepartementet til før sammenslåingen kan iverksettes.

– Politianalysen vil bli behandlet av kommunestyret i oktober i år, avslutter Sætra.