Váttis ráhkadit filmma bearraša birra

Sápmelaš ja indiána Elle-Máijá Tailfeathers lea ráhkadan filmma man namma lea Bihttoš. "Leamašan váttis ráhkadit filmma iežas bearraša birra", lohká son.

Elle-Máijá Tailfeathers

Elle-Máijá Tailfeathers

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Bihttoš

Skábmagovat filbmaprográmmas

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Bihttoš čájehuvvui Skábmagovat filbmafestiválas Anáris gieskat. Dán filmma lea sápmelaš ja indiána Elle-Máijá Tailfeathers ráhkadan ja filbma lea su bearraša birra. Leamašan váttis ráhkadit dán filmma danin go dás lea sáhka su iežas bearraša hástalusain mat loahpas mielddisbukte ahte vánhemat earráneigga. Elle-Máijá áhčči lea eret Unjárggas ja eadni lea indiána gii gullá Blood reserváhttii Canadas. Ieš son ássá Vancouveris Canadas. Son lei 6 jagi boaris dalle go bearaš fárrii Canadai, ovdal dan de sii ásse Kárášjogas. Elle-Máijá Tailfeathers muitala ahte Bihttoš lea su áhčči buddostatnamma.

Imaginative filbmafestivála hástalii

Imaginative filbmafestivála lea deaivvadeapmi gos máilmmi álgoálbmogiid filmmat čájehuvvojit, ja diibmá 2015:s lágiduvvui dát festivála Torontos Canadas gos maiddái Elle-Máijá oasálasttii. Filmmas lea maid sáhkan das mo sámemánid internáhtaeallin sáhttá soapmásiidda leat noađđin maid fertejit guoddit olles eallima.

Canada Indian Residential skuvllat

Elle-Máijá muitala ahte Canadas lei moadde jagi áigi ollu sáhka Canada Indian Residential skuvllaid birra. Mánát, geat gulle Canada álgoálbmogiidda, fertejedje orrut skuvllas dan botta go vázze skuvlla. Ulbmilin dainna lei jávkadit mánáid gullevašvuođa gillii ja kultuvrii. Dát skuvllat ledje doaimmas 1840 rájes gitta 1996 rádjai.

Bihttoš filbma lea fidnemis 17 sámi filmma Blue Ray DVDs maid Riikkaidgaskasaš filbmaguovddáš ja Norgga filbmainstituhtta leaba buvttadan.