Váttis oažžut Vuođđolága sámegillii

Go juo ollugat Stuorradikkis eai dáhtoše Vuođđolága jorgaluvvot ođđa dárogillii ge, de daidá vel váddásat oažžut eanetlogu sámegiel-jorgaleapmái. Nu dovddaha Stuorradikki konstitušuvnna- ja dárkkistanlávdegotti nubbinjođiheaddji , Ovddadusbellodaga, Kenneth Svendsen. Son deaivvadii ikte Sámedikkiin. Svendsen lohppida ahte buot bellodagat vudolaččat árvvoštallet Sámedikki evttohusa go dát boahtá.