NRK Meny

Varme ødelegger kulturminner

En rekke kulturminner på Svalbard er i ferd med å bli ødelagt på grunn av klimaendringer. Gamle taubanebukker råtner på grunn av mindre permafrost og gravsteder står i fare for å bli vasket på havet på grunn av økt errosjon. – Det haster å få kulturminnene dokumentert og bevart, sier riksantikvar Jørn Holme.