Vant med én stemme – Helga Pedersen ny Tana-ordfører

TANA/OSLO (NRK): Samelista i Tana gjorde helomvending kvelden før ordførervalget, og vraket samarbeidet med Senterpartiet og tre andre partier.

Helga Pedersen og Frank Martin Ingilæ

ORDFØRERKLUBBEN: Helga Pedersen (t.v.) kunne puste lettet ut etter at kommunestyret i Tana hadde sagt sitt. Her overrekkes ordførerklubben fra tidligere Ap-ordfører i Tana, Frank Martin Ingilæ.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg gleder meg til å ta fatt på de neste fire årene, og tror at vi kan få til gode ting sammen, sier Tanas nye ordfører, Helga Pedersen.

Valgthrilleren i Tana fortsatte til rett før votering over ordførervervet.

Senterpartiet foreslo Sametlistas Odd Erik Solbakk som ordfører, men Ap-veteranen vant med knappest mulig margin.

Helga Pedersen rett etter at hun ble valgt som ny ordfører i Tana.

Helga Pedersen rett etter at hun ble valgt som ny ordfører i Tana.

– Trygg på avtalen

Ordvekslingen i kommunestyresalen var til tider ganske krass. Partiene som i over en uke trodde at Jon Erland Balto fra Senterpartiet skulle bli den neste ordføreren, la ikke skjul på både skuffelse og forargelse.

Etter et par timer med både gruppemøter og oppklarende diskusjoner, var det klart for votering over ordførervervet.

Med ti mot ni stemmer ble Helga Pedersen valgt til ordfører.

Det at Samelista brøt avtalen med de andre partiene, mindre enn ett døgn før kommunestyremøtet, bekymrer ikke Ap-veteranen.

– Jeg er veldig trygg på at den avtalen vi skrev under i går, står ved lag både i dag og de fire neste årene, kommenterte Pedersen før kommunestyret hadde votert i saken.

Jon Erland Balto (Senterpartiet) som trodde han skulle bli neste ordfører i Tana, la ikke skjul på at han og partiet føler seg sveket av Samelista.

–Føler meg tråkket ned i skiten

Flertallet som fram til i går hadde stilt seg bak Senterpartiets Jon Erland Balto som ny Tana-ordfører, bestod av Samelista, Venstre, Høyre, Frp og SV.

Balto er svært skuffet over at Samelista vraket samarbeidet med dem som nå har endt i opposisjon.

– Jeg føler meg dolket i ryggen og tråkket ned i skiten. Jeg har nesten ikke ord for hvor uforståelig og sjokkerende det er å få denne beskjeden, sier Balto.

– Forstår Baltos skuffelse

Et enstemmig kommunestyre valgte Samelistas Odd Erik Solbakk til ny varaordfører.

Han ønsker ikke å kommentere Baltos uttalelser om svik fra Samelista.

Solbakk forstår likevel Baltos reaksjon.

– Jeg skjønner at han er skuffet. Han var jo veldig klar for å ta over som ny ordfører i Tana, sier han.

Han forklarer videre at tydelige lovnader i forhold til saker om gruvedrift, vindkraft og samisk språk, gjorde at Samelista valgte Arbeiderpartiet.

Har delt posisjoner

Avtalen innebærer også at Ap og Samelista får to plasser hver i formannskapet.

Odd Erik Solbakk (t.h) og Hartvik Hansen.

MED I FORMANNSKAPET: Samelistas Odd Erik Solbakk (t.h) og Hartvik Hansen er begge nå med i formannskapet i Tana. Solbakk er i tillegg varaordfører.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– I tillegg har vi sagt at vi vil stemme imot vindkraftprosjektet ved fjellet Rástegáisá, når konsekvensutredningen kommer til behandling i kommunestyret, sier Pedersen.

Partene har også blitt enig om at utvidelsen av gruveselskapet Elkems drift i Tana, først kan skje etter at det er oppnådd enighet mellom Elkem og reindrifta.

Merknad: Varaordfører Odd Erik Solbakk er bror av NRK Sápmi-direktør Mona Solbakk. Hun deltar ikke i redaksjonelle vurderinger av politiske saker fra Tana i denne perioden.