Hopp til innhold

Utvikle bedriften og tjene penger

I går ble "Dáhttu" kulturnæringsprogram startet også i Troms, og er dermed det andre programmet som starter. I alt 11 bedrifter var samlet til to dagers samling på Senter for nordlige folk i Manndalen i Nord-Troms.

11 bedrifter ønsker å satse

11 bedrifter i Troms i Dáhttu kulturnæringsprogram.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

"Dáhttu" skal oppmuntre utviklingen og samarbeid av de samiske kulturnæringene i Troms. Dette er første samling av i alt tre samlinger.

Ønsker utvikling og samarbeid

Leder for "Dáhttu"-kulturnæringsprogrammet, Tone Hegg

Leder for 'Dáhttu'-programmet, Tone Hegg har tro på alle de 11 bedriftene som er med i programmet i Troms.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Leder for "Dáhttu" kulturnæringsprogrammet, Lone Hegg ønsker at bedriftene skal utvikle, samt at deltakerne skal kunne leve av bedriften sin. Vi ser likheter mellom dette og programmet som ble startet opp i Finnmark for vel ett år siden, sier Hegg. Hegg håper også at bedriftene kan samarbeide om produktene, samt å lage nye produkter.

Forskjellige bedrifter

Anne Gerd Eira syr samiskinspirerte produkter.

Anne Gerd Eira fra Lavanger ønsker å utvikle bedriften, slik at hun kan livnære seg med den.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Det er både foto, duodji, turist og musikk bedrifter med i programmet i Troms. "Gea"-bedrift fra Lavangen syr samisk inspirerte produkter som interiørantikk, gardiner, putevarer, belter og barneklær. Bedriftseier, Anne Gerd Eira ønsker å utvikle bedriften til å bli lønnsom i fremtiden. Eira har til nå hatt en annen jobb ved siden av bedriften.

Etter første programdagen var Eira veldig possitiv til at hun skal lykkes med bedriften.

Leve av joik, fortellinger og salbmesang

Berit Alette Mienna tilbyr joik, salmer og fortellelinger.

Berit Alette Mienna vil lære markedsføring og samarbeid i kulturnæringsprogrammet.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Berit Alette Mienna har prøvd å livnære seg med joik, fortellinger og salmesang i Tromsøby. Hittil har oppdragene vært mest i små plasser og ikke så mye i selve Tromsøby, sier Mienna. Hun deltar på kulturnæringsprogrammet for at hun skal få flere kontakter, samt å lære seg å markedsføre tilbudet hennes.

Kan sammenlignes med Finnmark

"Dáhttu" kulturnæringsprogrammet er i sluttfasen i Finnmark, og man kan sammenligne bedriftene i Troms og Finnmark sier leder Lone Hegg. De samiske kulturnæringsbedriftene i Troms virker spennende, og Hegg har tro på at de alle kan utvikles til å bli lønnsomme i fremtiden.

Programmets mål er få bedriftene motivert til å utvikle seg, og at eierne ser mulighet å kunne tjene penger på sin bedrift, sier Hegg. Vi ønsker også at bedriftene skal samarbeide om nye produkter og dermed også nå flere kunder. I gjennom de tre samlingene programmet tilbyr, skal deltakerne også få veiledning, sier Hegg.

Hør intervju med leder for "Dáhttu" kulturnæringsprogram:

Dáhttu-kulturnæringsprogram i Troms oppstart.

Korte nyheter

 • Guokte vahkku vel Sámi Grand Prixii

  Dál lea sullii guokte vahkku vel ovdal go lea áigi lávket Sámi Grand Prix musihkkalávdái Báktehárjjis, Guovdageainnus beassášlávvardaga. Saara Hermansson lea ovdal vuoitán musihkkaoasi, muhto dál son lea mielde árbevirolaš luohtegilvvus. Ná son muitalii Veaigesáddagis:

 • Syv av ti har tillit til politiet i Nordland

  72 prosent av innbyggerne har høy eller svært høy tillit til politiet, ifølge Innbyggerundersøkelsen for 2022.

  Tilliten varierer noe fra politidistrikt til politidistrikt, men det overordnede hovedbildet er det samme: de fleste har høy tillit til politiet.

  I Nordland har innbyggerne 71 prosent tillit til politiet, og kommer mellom Trøndelag som har størst tillit og Finnmark som har minst.

  I undersøkelsen kommer det også fram at en liten andel oppgir at deres tillit har gått litt ned. Den negative utviklingen finner de i alle politidistriktene.

  – Det er kanskje ikke så overraskende etter et krevende år for norsk politi, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NTB.

  – Tillit er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt, og ikke noe vi kan ta for gitt, men må jobbe for hver dag. Å finne én hovedårsak til at vi ser en nedgang er vanskelig, fordi svarene er sammensatt, sier politidirektøren videre.

  I undersøkelsen oppgir 60 prosent mer enn én grunn til at de har fått lavere tillit.

  Tre kategorier peker seg ut: Hvordan innbyggerne oppfatter politiets kapasitet og håndtering, enkeltsaker som har fått mye oppmerksomhet og en generell oppfatning av politiet.

  I undersøkelsen står det også at synlig politi i gatene oppfattes som viktig for folk. Men 14 prosent av innbyggerne i Nordland mener de ser politiet sjelden og er misfornøyd med det.

  Likevel er andelen av de som føler seg trygge når de ferdes ute alene på kveldstid nest størst i Nordland, og ligg på 82 prosent. Det er bare Finnmark som føler seg mer trygg, og ligg på hele 84 prosent.

  Politibetjent i uniform
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Finlands president signerte Nato-pakta

  Finlands president Sauli Niinistö signerte torsdag Nato-pakta, som gjer at landet er i ferd med å bli medlem av forsvarsalliansen, melder Reuters. Ungarn og Tyrkia er dei einaste Nato-medlemmane som enno ikkje har godkjent medlemskapen, men dei har sagt dei vil gjere det snart.

  Finlands president Sauli Niinistö signerer Nato-pakten
  Foto: MARKKU ULANDER / AFP