- Kautokeino kan ha ødelagt for alle

Måsøyordfører Ingalill Olsen bruker Kautokeino kommune som mulig årsak til innskjerpelse av motorisert ferdsel i utmark. Det liker ikke ordføreren i Kautokeino.

GULDAL: Sivahallá Guovdageainnu suohkana

Ingalill Olsen, Måsøy

Måsøyordfører Ingalill Olsen.

Foto: NRK

Saken dreier seg om det nye forslaget til ny motorferdsellov, som ifølge Olsen innskjerper mulighetene for motorisert ferdsel i utmark.

Ingalill Olsen har i et intervju med Radio Nordkapp sagt at Kautokeino kan ha ødelagt for alle.

- Det at noen kommuner er mer slepphendt med dispensasjonene kan være noe av årsaken til at innskjerpinga er kommet, sier leder for Finnmark Ap Ingalill Olsen. 

Opprørt ordfører

Kautokeinos ordfører Klemet Erland Hætta liker ikke at Olsen bruker Kautokeino kommune som eksempel i denne sammenheng.

- Hun burde heller bruke kommuner som er straffet for dette som eksempel, istedet for fordomsfull bygdesladder, sier Kautokeinos ordfører Klemet Erland Hætta.

Olsen forstår at Hætta misliker å bli uthengt som syndebukk.

- Det kan jeg forstå, men kanskje de heller burde se på dispensasjonspraksisen sin, flirer Olsen.

- Bruk kommuner som er straffet

Klemet Erland Hætta

Kautokeinoordfører Klemet Erland Hætta

Foto: NRK

Men Klemet Erland Hætta presiserer at Kautokeino kommune ikke en eneste gang er straffet for sin dispensasjonspraksis, mens andre kommuner faktisk er straffet.

- Hvis hun skulle brukt eksempler som man kan stole på, så skulle hun brukt de kommunene som faktisk er straffet både med bøter og andre sanksjoner. Kautokeino kommune er blitt anmeldt en rekke ganger til politiet uten å ha blitt straffet og derfor er det underlig at man bruker bygdesladder som eksempler.

- Fordommer mot det samiske

Når Olsen likevel bruker Kautokeino kommune som syndebukk, skyldes dette fordommer mot det samiske, mener Hætta.

- Man har fordommer for enkelte plasser og det er noe man skulle latt være. Det er veldig enkelt å angripe enkeltkommuner og man har sett en rekke eksempler på at det er de samiske kommunene som må ta den regningen og det er en veldig ufin arbeidsmåte, sier Hætta.