NRK Meny
Normal

Usikkert om Narvik blir Áhkanjárga

Bygdene Bjerkvik, Beisfjord og Fagernes i Nordland ser ut til å få vedtatt samiske navn, men det usikkert om Narvik får et samisk navn.

Narvik

Det er usikkert om Narvik blir til Áhkanjárga på samisk.

Foto: Mathis Eira / NRK

Den nasjonale klagenemda for stedsnavnsaker og Narvik kommune er usikker om det samiske stedsnavnet Áhkanjárga er navnet på byen Narvik.

– Vi er uenig med klagenemda for stedsnavnsaker når det gjelder Narvik, rett og slett fordi at stedsnavnet Áhkanjárga er dokumentert blant annet av forsker på samisk språk Just Qvigstad i 1935, sier leder Torgeir Nordkild i Bjerkvik og omegn sameforening (NSR).

Torgeir Nordkild

Torgeir Nordkild, leder i Bjerkvik og omegn sameforening (NSR).

Foto: Privat

Stedsnavnstjeneste skiftet mening

Sametingets stedsnavnstjeneste anbefalte i 2011 at det samiske navnet på Narvik skal være Nárviika. Nå er det endret til Áhkanjárga.

Áhkanjárga er et dokumentert samisk navn på halvøya mellom Rombaken og Beisfjorden. Klagenemnda for stedsnavnsaker er usikker om Áhkanjárga beskriver byen Narvik.

Denne usikkerheten deler administrasjonen i Narvik kommune. Avdelingsingeniør Olaf Schaug-Pettersen ved Areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune har skrevet brev til Sametingets stedsnavnstjeneste og bedt om en forklaring på hvorfor man har endret Nárviika til Áhkanjárga.

Olaf Schaug-Pettersen

Avdelingsingeniør Olaf Schaug-Pettersen ved Areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Jo mer informasjon og dokumentasjon vi får inn, jo bedre vil det være for saksbehandlingen. Dette kan til syvende og sist avgjøre både om og hvilket samisk navn Narvik eventuelt får, sier Olaf Schaug-Pettersen til avisa Fremover.

Ardis Ronte Eriksen, seniorrådgiver i Sametingets stedsnavnstjeneste, sier til NRK at Narvik kommune vi få svar i løpet et par uker. Hun ønsker ikke å si hva svaret blir.

Alle som har sendt inn uttalelse i denne gang mener at Narvik er Áhkanjárga på samisk.

Avviste samiske navn i 2011

Det var i juni 2011 at bystyret hadde samiske navn i Narvik til behandling. Den gang ble det avvist at bygdene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik skulle få samiske navn, med begrunnelse i at det var så få som i det daglige omtalte bygdene med samiske navn.

Bystyret mente at siden Nárviika kun er en omskriving av Narvik, kvalifiserte det ikke å være et sidestilt navn.

Vedtaket i bystyret ble påklaget av både Bjerkvik og omegn sameforening, og Hinnøy og omegn sameforening, og saken havnet på bordet til den nasjonale klagenemnda for stedsnavnssaker.

Klagenemda ga Narvik kommune beskjed at de ikke hadde anledning til å underkjenne de foreslåtte samiske stedsnavnene på bygdene Beisfjord-Ušma, Fagernes-Čoalbmi og Bjerkvik-Rahkka.

De tre samiske stedsnavnene er dokumeterte stedsnavn, og Narvik kommune er derfor bedt om å endre sitt vedtak i disse tre sakene.

– Dette er et sterkt signal om at de tre bygdene skal ha sitt samiske navn, og det går nok mot at bystyret blir anbefalt av administrasjonen å vedta dette, sier Schaug-Pettersen

– Vi er glad for at det er enighet om at disse tre bygder skal ha samiske navn, sier leder Torgeir Nordkild i Bjerkvik og omegn sameforening (NSR) til NRK.

Vi oppfordrer bystyret i Narvik til å vedta alle disse fire samiske stedsnavnene og følge stedsnavnsloven, sier Nordkild. Han håper at kommunen synliggjør dette ved skilting på samisk.