Unnit mátkkošteaddjit

Dán jagi suoidnemánus eai mátkkoštan Storskog duollostašuvnna bokte seamma olu go diibmá. Dan čájeha Finnmárkku politiijaguovllu logut. Oktiibuot leat 145 duháha rasttildan ráji dán jagi, ja lohku lea njiedjan 3,6 proseanttain diimmá ektui. Statistihkka čájeha ahte ledje eanaš norgalaččat geat rasttildedje ráji.