Unnán luossa goddon Finnmárkkus

Dán jage luossabivdo- áigodagas norgga vuonain goddui birrasiid 237 tonna luossa ja guvžá. Dat lea logi proseantta eambbo go diibmá. Muhto Finnmárkkus lea sálašhivvodat sakka unnon. Oktiibuot goddui 233 tonna luossa ja njealje tonna guvžá goddo. Nu čájehit Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga logut.