- Ungdommen vil ikke til Nesseby

Nesseby har ikke lyktes med sine forsøk på å tiltrekke flere innbyggere til kommunen. Samfunnsforsker mener at årsaken til problemet er at ungdom ikke vil bosette seg på små plasser.

Nesseby
Foto: Bent Johansen, Isak Saba senterets pressebilde

Guldal: Nuorat eai halit orrut Unjarggas

- Ungdom vil bo på større tettsteder med flere fritidstilbud, sier samfunnsforsker ved Høgskolen i Finnmark, Mai Camilla Munkejord.

 

Nesseby har igangsatt flere tiltak for å tiltrekke seg flere innbyggere, blant annet gratis barnehageplasser og tomter, men til tross for det har befolkningstallet gått ned.

Alle vil til større plasser

Munkejord tror ikke at strategien til kommunen har vært feil, men at man tvert i mot må forklare problemet med en generell bosetningstrend. Hun har gjennom sin forskning funnet ut at småbarnsfamilier foretrekker litt større plasser hvor det er flere fritidstilbud.

- Nesseby har ekstra store utfordringer fordi at det er et lite sted lengst nord i landet, sier hun.

- Må ikke gi opp

Nesseby kommune har i flere år slitt med å beholde sine innbyggere og å tiltrekkes nye. På tross av flere tiltak, har innbyggertallet gått ned. Siden 1999 har innbyggertallet gått ned med 141 mennesker. I dag har kommunen 880 innbyggere.

På tross av dette påpeker Munkejord at det er viktig at Nesseby ikke gir opp.

- Jeg tenker at dette ikke er fånyttes. Det er kjempeviktig det som Nesseby kommune gjør, og kanskje man i tillegg kan tenke enda mer variert på hvilke strategier man tar i bruk for å prøve og få flere innflyttere, sier hun.

Må bli flinkere til å markedføre bygda

Samfunnsforsker Mai Camilla Munkejord mener også at det er viktig at små plasser blir flinkere til å markedsføre seg selv. Når hun gjennom sitt forskningsarbeide har spurt tilflyttere til Havøysund om hvorfor de valgte å flytte dit, har hun fått som svar at de helt tilfeldig hørte om plassen.

- Man skal tenke at vi har en fin kommune og at vi har mye å tilby. Det man da må gjøre er å bli bevisst på hva det er som er fint her og hva det er som er spesielt med vår kommune. Og så må man kanskje tenke markedsføring og omdømme i enda større grad enn det man gjør, sier hun.