Ordfører bygde ulovlig vei – kommunen lar saken ligge

Porsanger kommune vil foreløpig ikke følge opp den ulovlige veien som deres egen ordfører bygde, til tross for at ordføreren ble bøtelagt for 100.000. – Uakseptabelt, sier grunneierens leder.

Brennelv-veien

Porsangerordføreren fikk 100.000 i bot for å bygge denne veien ved Brennelva i Porsanger kommune, uten gyldig tillatelse. På folkemunne kaller enkelte veien nå for «Knut Roger Hanssens vei», etter ordførerens navn.

Foto: Piera Balto / NRK

Knut Roger Hanssen

BØTELAGT: Porsangerordfører Knut Roger Hanssens veiprosjekt ble i dyreste laget for hans private lommebok.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Den ulovlig bygde Brennelv-veien begynner å bli en kasteball blant offentlige institusjoner – en sak «ingen» vil ta i.

Nylig fikk porsangerordfører Knut Roger Hanssen en bot på 100.000 kroner, for å ha stått bak byggingen av den nevnte veien.

Det er gjort naturinngrep langs og på veitraseen, som det ikke er gitt tillatelse for.

Nylig uttalte informasjonslederen hos grunneieren, Finnmarkseiendommen (FeFo), at de ikke foretar seg noe før Fylkesmannen i Finnmark har sagt og gjort sitt angående den ulovlige veien.

Fra fylkesmannen svarte man at veisaken ikke er ankommet deres bord. Dermed gjør ikke de heller noe nå med veien.

Nå melder Porsanger kommune, at ei heller de gjør noe med saken – enn så lenge.

(Artikkelen fortsetter under TV-reportasjen)

Knut Roger Hanssen, Marit Kirsten Gaup og den ulovlige Brennelv-veien

Ordføreren bygde ulovlig vei – kommunen lar saken ligge.

Har annen oppfatning enn politiet

Reidun Hesjevik

Porsanger kommunes varaordfører Reidun Hesjevik (Høyre).

Foto: Piera Balto / NRK

Saken er blitt tatt opp i kommunens formannskap.

– Foreløpig så gjør vi ingenting nå. Ordføreren har jo vedtatt den boten. På siste formannskapsmøte ble det også stilt spørsmål fra Arbeiderpartiet om kommunens sin håndtering av den saken.

– Dette fordi kommunen er av en annen oppfatning av saken enn påtalemyndigheten, sier Porsanger kommunes varaordfører, Reidun Hesjevik (H).

– Uakseptabelt

Marit Kirsten Anti Gaup

Styreleder i FeFo, Marit Kirsten A. Gaup, mener Porsanger kommune må ta grep i forhold til den ulovlige Brennelv-veien.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Styreleder i Finnmarkseiendommen (Fefo), som er grunneier og utmarksforvalter der den ulovlige veien er bygd, aksepterer ikke Porsanger kommunes unnlatenhet.

– Vi krever at veien stenges og tilbakeføres til slik den var, sier Marit Kirsten A. Gaup.

Hun viser til at det ikke er gitt byggetillatelse til vei, fra grunneierens side.

– Ergo er det ikke åpent for trafikk der, tillegger Gaup.

Plan- og bygningsloven forplikter alle kommuner å følge opp ulovlig byggearbeid (ekstern lenke).

– Ordføreren skal være et forbilde

Marit Kirsten A. Gaup mener at Porsanger kommune sender ut helt feil signal. Hun mener kommunen aksepterer at alle og enhver kan «ta seg til rette» i forhold til inngrep, mot at man betaler en bot.

– Jeg synes det er galt. En ordfører skal jo være et forbilde for andre. Han «brøyter vei» for andre, og sluttresultatet er vel åpenbart.

– Alle kan tilsynelatende bygge hvor man vil, få en bot – og så er saken liksom ute av verden, hevder Gaup.