– Som å gå med ryggen mot fremtiden

Ordførerne tilhører samme parti, men har hvert sitt syn på hvor store kommunene skal bli.

Rolf Steffensen og Tor Asgeir Johansen

Hamarøyordfører Rolf Steffensen og Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen ser forskjellig på saken om kommunesammenslåing.

Foto: Sara Kristine Eira Lantto og Harrieth Aira / NRK

– Det slår meg med en gang at ute i distrikts-Norge får man mange utfordringer fordi det blir enorme kommuner, mener Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen.

Ordførerne fra nabokommunene Tysfjord og Hamarøy er begge Arbeiderpartiordførere, men har ulike syn når det gjelder størrelser på fremtidige kommuner.

Mens ordføreren i Tysfjord har skrevet under et opprop mot store kommuner på 15.000-20.000 innbyggere, har ordføreren i nabokommunen Hamarøy ikke signert dette oppropet.

– Å ikke være åpen for den retningen som regjeringen har utpekt er som å gå med ryggen mot fremtiden, og tenke at den måten man har gjort ting på i over 100 år er bedre enn å gjøre det på en annen måte, mener Hamarøyordfører Rolf Steffensen.

Steffensen tror at samfunnet har endret seg så mye, særlig de siste årene, at man må gjøre noen grunnleggende grep.

– Det å slå sammen mindre kommuner til større enheter er en fornuftig ting å gjøre.

Ønsker ikke enorme kommuner

Ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen skrev under oppropet fordi han er uenig med ekspertutvalget, som mener at man skal ha store kommuner med folketall på 15.000-20.000.

– Da slår det meg med en gang at ute i distrikts-Norge får man mange utfordringer med det fordi det blir enorme kommuner, så det blir en feil vinkling av debatten. Debatten bør heller dreie seg om hvordan kommunene på best mulig måte kan håndtere innbyggerne der de er. Min oppfatning er at det blir vanskelig å håndtere det med store kommuner i distrikts-Norge.

Johansen mener at debatten starter i feil ende hvis man på forhånd setter en forutsetning på at en kommune skal bestå av 15.000-20.000 innbyggere.

– Etter mitt syn legger man debatten død hvis man kjører slike forutsetninger. Det er geografiske forhold og andre forutsetninger som gjør at man må være mer åpen på hvilke modeller man skal ha. Man må gå nøye inn å vurdere fordelene og konsekvensene og hvordan det kan se ut i fremtiden.

Utfordring å utvikle små kommuner

Hamarøyordføreren Rolf Steffensen har en helt annen holdning på saken enn ordføreren i nabokommunen og de øvrige som har skrevet under.

– Jeg opplever ikke at regjeringen har konkludert eller hoppet bukk over prosessen, selv om at de har pekt på at i en slik løsning må man ha større kommuner.

– Når jeg sammenligner mine meninger med andre ordførere så ser jeg at de legger vekt på at man i løser oppgaver som oppvekst og helse, og dermed konkluderer de ut i fra det. Jeg derimot ser andre oppgaver som planlegging og utvikling, skaffe til veie den kompetansen man trenger for å utvikle kommunen inn i fremtiden er en utfordring for de små kommunene.

Steffensen mener at små kommuner ikke klarer å konkurrere med de store. Han viser blant annet til viktig kompetansearbeidskraft og at de små kommunene ikke klarer å gi god nok lønn slik at eventuelle tilflyttere finner det attraktivt.

– I tillegg har vi oppgaver knyttet til reguleringsplaner, næringsutvikling og samfunnsutvikling som vi ikke klarer å ta hånd om på en god nok måte. Da blir man akterutseilt, og det bekreftes blant annet gjennom folketallnedgangen.

Ikke Nord-Salten som egen kommune

Ordføreren i Hamarøy tror ikke det vil være en god nok løsning med Nord-Salten (Tysfjord, Steigen og Hamarøy) som én egen kommune.

– Tvert i mot tror jeg det vil være veldig krevende å få til et godt samarbeid. Det er allerede i dag krevende å få Hamarøy, Steigen og Tysfjord til å samarbeide på en god måte. Derimot i en større sammenheng i Salten kunne man ha fått et mer fornuftig samarbeid.