Har ikke brutt habilitetsreglene

I forbindelse med en sak om finansiering av kaldhall på Drag har Tysfjord kommune ikke brutt habilitetsreglene. Det understreker rådmann Konrad Sætra.

Tysfjord har ikke brutt habilitetsreglene. Bildet er fra et formannskapsmøte
Foto: Sander Andersen / NRK

I dokumentene som er utsendt, og som også ligger på kommunens nettside, står formannskapssekretær Ante Martin Eriksen som saksbehandler i en sak om finansiering av kaldhall på Drag. Søker av midlene til denne kaldhallen er Drag Aktivitetspark der formannskapssekretærens sønn Marleif Eriksen er styreleder.

Ikke noe befatning

Rådmann Konrad Sætra sier i en kommentar at formannskapssekretæren ikke på noen måte har hatt befatning med denne saken, og at Tysfjord kommune dermed ikke har brutt forvaltningsloven.

– Det står at Ante Eriksen er benevnt som saksbehandler. Den saken var ikke forberedt av Ante Eriksen som saksbehandler. Det var en sak som var tatt opp direkte i møtet (formannskapsmøtet red.anm.) av politikerne, slik at grunnen til at han står som saksbehandler er fordi at han er formannskapssekretær. Men han har ikke gjort noen form for saksbehandling i dette tilfellet. Vi forholder oss til de lover og regler som gjelder når det gjelder saksbehandling og inhabilitet, understreker rådmann Konrad Sætra.

Forvaltningsloven

I forvaltningslovens paragraf seks om habilitetskrav står blant andre at en offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje.

Les mer om forvaltningsloven her.

Marleif Eriksen (Ungdomslista) er også fast medlem av kommunestyret i Tysfjord som forøvrig skal behandle denne saken i morgendagens møte.

Og sakslista til torsdagens kommunestyremøte i Tysfjord får du fram ved å trykke her .