Tror på en lysere framtid i Peru

Perus urfolk fikk innlemmet konsultasjonsrett i loven. Derfor har urfolksdelegatene som besøkte Norge tro på at situasjonen vil bedres for landets urfolk.

Peru delegater på Sametinget

På torsdag besøkte urfolksrepresentanter og myndighetsrepresentanter fra Peru Sametinget, sammen med representanter for det norske Utenriksdepartementet.

Foto: Piera Balto / NRK

– Jeg tror fremtiden ser mye lysere ut nå, enn den gjorde for 10–20 år siden. Den gang ble ikke urfolks røster hørt, samtidig som språk døde ut i Peru, sier direktør for urfolks rettigheter, Gabriel Mayu Velasco Anderson optimistisk.

ILO-konvensjonen om urfolksrettigheter ble ratifisert i Peru 2. februar 1994. Den har ikke vært anvendt godt nok, men for to år siden ble urfolks rett til å konsultere med staten styrket, ved at den ble innlemmet i Perus lover.

Gabriel Mayu Velasco Anderson

Direktør for urfolks rettigheter, Gabriel Mayu Velasco Anderson mener fremtiden er lysere enn på årevis for Perus 52 urfolksgrupper.

Foto: Piera Balto / NRK

Trekker erfaringer fra Sametinget

Urfolksrepresentanter fra Peru besøkte Norge for å hente erfaringer om hvordan ILO-konvensjonen benyttes i Norge. Det vil være med på å hjelpe måten urfolk og myndighetene snakker sammen tror delegatene.

– De latinamerikanske landenes lover om urfolk kan sammenlignes med Norges, men hovedforskjellen er at retten til å konsultere ble lovfestet i Peru for to år siden, så den er svært ny, og i Norge har en slik konsultasjon blitt utøvet i mange år, så vi er her for å lære hvordan det fungerer her, forteller Anderson.

Peru Unearthing The Bodies

I dette bildet fra 13. november i fjor løfter en antropolog en av fem hodeskaller som er deler av en massegrav fra distriktet Chungui i Peru. I årene 1980–2000 var det store konflikter her, og det estimert at 70.000 mennesker ble drept i løpet av disse årene.

Foto: Rodrigo Abd / Ap


De siste årene har det vært store protestaksjoner mot naturinngrep i Peru. Landets urfolk har brukt kraftige virkemidler, som okkupasjon av veier, vannverk, kraftverk og oljeinstallasjoner. Det har vært flere episoder der demonstranter har blitt drept.

Dette ønsker de nå å kunne slippe.

– Vi har 52 grupper med urfolk i Peru, og vi prøver å bedre situasjonen for dem, men samtidig forbedre hele situasjonen i Peru, for vi er et land under utvikling, forteller Anderson.

– Peruanske myndigheter ønsker endring

Trygve Bendiksby i Latin-Amerika seksjonen i UD bekrefter at tonen mellom myndighetene og urfolk ikke er den beste i Peru. Under besøket i Norge, så var også urfolksrettighets arbeidere fra Perus myndigheter representert.

– Det er gode relasjoner mellom disse delegatene. Det er også tydelig at det er vilje fra Peruanske myndigheter å endre på ting som ikke har vært bra tidligere, forteller han til NRK.

Arbeidet for urfolksrettigheter i Peru vil fortsette når delegatene vender tilbake til landet sitt.

På Sametinget

Peruanerne ville møte samene for å bli kjent med hvordan forholdet deres er til norske myndigheter. Her fra plenumssalen på Sametinget.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK