Trond Inge Viktil

Trond Inge Viktil er 6. kandidat for Samenes Folkeforbund samepolitiske enhet i valgkrets 6.

Han er født 7. februar 1983. Bosatt i Frosta.

I kommunen var fire personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 731 personer i manntallet.

I Frosta kommune blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det var færre enn 30 personer i manntallet i 2005.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Trond Inge Viktil

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

24 665

0

4 854

2007

81 571

0

24 766