– En uakseptabel overskridelse

Aps leder på Sametinget får sterk kritikk for regelbrudd. Willy Ørnebakk har ikke levert reiseregninger på tre år. Han fikk også skarp refs i 2006.

Egil Olli (t.v.) og Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk (t.h.) her på reise sammen med president Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi anser regninger fra flere år tilbake i tid som uakseptabel overskridelse av fristen, og et brudd på reglementet som vi ikke kan la være å påtale, skriver plenumsleder Jarle Jonassen (NSR) i et brev til Ørnebakk.

Jonassen sier til NRK at møtelederskapet ikke har fått noe formelt svar fra Ørnebakk. Denne saken er enestående i sametingssystemet.

– Det er ingen andre representanter som har liggende reiseregninger så langt tilbake i tid, sier han.

Jarle Jonassen

Møteleder Jarle Jonassen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sløvskap og travel hverdag

Ørnebakk er en av de mest erfarne politikerne på Sametinget. Han har også andre verv som medfører reiseaktivitet. Aps parlamentariske leder innrømmer at dette er en kombinasjon av sløvskap og travelhet.

– I en travel hverdag er dette prioritert vekk, sier han til NRK.

Sametinget har reagert på reiseregninger og regninger for tapt arbeidsfortjenesten fra høsten 2007. Totalt er disse på 37.280 kroner.

I brevet framkommer det at Aps gruppeleder har vært treg med dette.

«Vi kan ikke se at vi har mottatt reiseregninger og eventuelle regninger for tapt arbeidsfortjeneste fra deg fra årene 2008, 2009 og 2010.»

– Jeg har prioritert bort dette av hensyn til andre ting som har vært på dagsorden, sier han.

Bruker unødig tid

Ørnebakk viser til at staten har en foreldelsesfrist på tre år, og at denne bestemmelsen ikke er i tråd med Sametingets reglement.

– Du bryter altså et regelverk som du selv har vært med på å vedta?

– Jeg har henvendt meg til Sametingets møtelederskap, og de har gjort en vurdering av dette. Det må jeg bare forholde meg til, svarer han.

I brevet fra Sametinget heter det at regninger som ikke sendes inn innen rimelig tid, blir vanskelig å kontrollere.

– Vi må bruke uforholdsvismessig mye ressurser på å finne dokumentasjon vi behøver for å kunne godkjenne regningene, skriver møteleder Jarle Jonassen.

Willy Ørnebakk har ingen kommentar til dette.

Arbeiderpartiets sametingspolitikere har også tidligere vært i søkelyset på grunn av reiseregninger. I 2004 avdekket Dagbladet at Sten Jønsson leide egen bil for å delta på sametingsmøtene.

Refset i 2006 for det samme

Også i 2006 fikk toppolitikeren refs fra Sametinget. Da gjaldt det et samlet beløp på 166.888 kroner. Ørnebakk leverte inn regningene i desember 2005, og disse var to år tilbake i tid.

– For sent leverte reiseregninger er forhold som også Riksrevisjonen ser alvorlig på og tidligere har anmerket, skrev daværende møteleder Josef Vedhugnes (Ap).

Han avsluttet brevet med følgende klare anmodning:

– På bakgrunn av overnevnte vil vi be deg om at du heretter følger overnevnte frist for innlevering av reiseregninger og krav om godtgjørelser.

– Når du også fikk kritikk for lignende forhold i 2006; betyr det at du har problemer med å forstå regelverket du selv har vært med på å vedta?

– Regelverket er ikke vanskelig å forstå. Det er bare nedprioriteringer fra min side, svarer Willy Ørnebakk.