Nabokommuner vil bli samiske

Skånland og Evenes forbereder seg nå på å søke om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Fra før av er det ni slike kommuner i Norge.

Ordføreren i Skånland Svein Berg (Ap).

Ordføreren i Skånland Svein Berg (Ap) kom med en nyhet til sametingets plenum.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har jo en relativt stor andel samer i disse kommunene og vi ligger jo midt i et markasamiske kjerneområdet. Derfor vil det jo være naturlig at også vi i språkforvaltningsområdet, forklarer Skånland-ordfører Svein Berg (Ap).

Han kom med denne nyheten under gårsdagens språkseminar på Sametinget, der tema var nettopp forvaltningsområdet for samisk språk (ekstern lenke).

– Utvikle samisk språk og kultur

Ordføreren tror at det vil være mange fordeler med det at Skånland og Evenes blir innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Ordføreren i Skånland Svein Berg (Ap).

Ordfører Svein Berg.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det gjelder jo å utvikle samisk språk og kultur. Det er jo det som er målet, og å revitalisere språket. Da er det å komme under det samiske språkforvaltningsområdet helt nødvendig på sikt, sier Berg.

Kommunene er nå fortsatt bare i startgropa når det gjelder søknaden om å bli innlemmet i språkforvaltningsområdet.

– Vi har fått laget et forprosjekt og de to kommunestyrene har fått gjort vedtak om at vi har intensjoner om å komme med. Men vi er litt opptatt av den nytenkningen som nå er i Sametinget, der de jobber med en ny målstyringsmodell. Da kan det bli snakk om en trinnvis innmeldelse, forklarer Svein Berg.

Forvaltningsområdet for samisk språk utgjør kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana, Porsanger og Nesseby i Finnmark, og Kåfjord kommune i Troms. I tillegg ble Tysfjord, Snåsa og Lavangen i løpet av de siste årene innlemmet i dette området.