Telias 4G-nett nede i Nord-Norge

Telia har tekniske problemer med en basestasjon, noe som gjør at selskapets 4G-nett er nede i store deler av Nord-Norge, nord for Lofoten. I Finnmark er hele 4G-nettet nede. Enkelte områder i Troms er ikke rammet, ifølge en driftsmelding fra Telia.

Korte nyheter

 • Gonagassi lunddolaš searvat

  Majestehta Gonagas Harald dajai Lappekodisilla doaluin Guovdageainnus ahte sutnje lea lunddolaš leat mielde dáid doaluin go dát han lea stuorra beaivi sápmelaččaide. Ja go jerre sus maid Majestehta Gonagas jurddaša das go áiggiid čađa leat sápmelaččat vásihan vearrivuođa, de vástidii gonagas ahte dan vearrivuođa duohken lea guhkes historjá. - Mis lea varra buohkain heajos oamedovdu dan ektui ja danin leaige sutnje hui buorre leat dáppe dán historjjálaš dáhpáhusas go dat sáhttá veháš ávkin das go ovdalaš áigge eat lean nu jierbmái, vástidi Majestehta Gonagas Harald. Buorre Iđit Sámis gulat dál eambbo dáid doaluin.

  Gula Buorre Iđit Sámi njuolgga dás

  Kong Harald og riksantikvar Inga Bolstd
  Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget
 • Historisk samedokument kom hjem

  Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, i dag kommet hjem til Sápmi. Dokumentet ble undertegnet i 1751 av Danmark-Norge og Sverige, og har vært avgjørende for å fastsette samers rettigheter. Høyesterett har slått fast at det fortsatt gjelder i dag, og det sikrer blant annet at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene.

  Tirsdag deltok kong Harald på en seremoni i Kautokeino hvor dokumentet ble overført fra riksarkivet til Samisk Arkiv.

  Kong Harald er til stede når statssekretær i Kultur- og likestillings departementet Gry Haugsbakken overfører dokumentet Lappekodisillen til avtroppende Sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag kveld.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Dá lea Lappekodisilla

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.