Hopp til innhold

Telefon-deksel i samiske farger

Et firma tilbyr nå telefondeksler til smarttelefoner med med mønstre inspirert av samekofta.

Samiskinspirerte telefondeksler

Christine Galsjødts selv er veldig glad i fargerike mønstre.

Foto: Illustrasjon / NRK

Christine Galsjødts

Christine Galsjødts.

Foto: Telefonbilde / Privat

– De samiske folkedraktene er jo så fantastisk fine og de har så mye med seg, akkurat slik som bunadene. Designen er så flott at den omtrent synger. Derfor mener jeg samene skal bli enda flinkere til å bruke koftene sine oftere enn de gjør. Derfor synes jeg det er kjempeartig å kle mobilene i disse fargene. Mobiler er jo noe som alle har med seg over alt, sier tromsøkvinnen Christine Galsjødts.

Galsjødts har begynt å designe deksler til mobiltelefoner inspirert av tradisjonelle samiske og norske mønstre. Disse tilbyr nå et firma til salgs på internett.

Autodidakt designer

Firmaet tilbyr cover/deksel til mobiltelefoner med trykk av søm inspirert av samekofte (gammeldags Kautokeino-kofte) og ditt eget navn påtrykt dekselet. Dekselet er av hard plastikk og har en glanset overflate.

Folkedraktinspirert telefondeksel

Dette dekselet er inspirert av norske folkedrakter.

Foto: Illustrasjon / NRK

Dekselet skal ettersigende beskytte telefonen mot riper, skitt, søl og andre påkjenninger, men den er ikke vanntett. Firmaet tilbyr deksler til flere typer smarttelefoner.

Galsjødts har aldri gått på noen designerskole, men hun har selv tilegnet seg kunnskapen. Hun bruker fotoredigeringsprogrammet Photoshop i arbeidet,og ved hjelp av datamaskinen sin tipasser hun farger og mønstre til utkastene til nytt telefondeksel.

I begynnelsen forsøkte hun å sy mønstre til norske folkedrakter for hånd, men dette gikk ikke så bra. Derfor prøvde hun å gjøre det med datamaskinen sin, og dette lyktes betraktelig bedre.

– Kulturer er hele tiden i forandring. Jeg vil ikke forandre disse draktene, men jeg vil liksom ta dem videre til en annen bruksmåte, forklarer Christine Galsjødts.

Korte nyheter

 • Mari Boine med ny rolle i trilogiteater

  Under åpningsuka av kulturhovedstaden Bodø 2024 skal Mari Boine spille rollen som Aahka i treilogiteateret «Viehke Beatheme - Vindens svik».

  Forestillingen handler om hvordan storsamfunnets grønne skifte påvirker det sørsamiske folket.

  Boine skal ha rollen som Aahka (bestemor) i den tredje og siste forestillingen, «Tjaetsien mojhtese / vannets hukommelse».

  Det er Åarjelsaemien Teatere som setter opp teateret.

  Mari Boine under konsert, påska 2022 i Karasjok
  Foto: Wenche Marie Hætta
 • Mari Boine orre dåemiedimmiem teaterisnie åådtje

  Mari Boine edtja aktem dåemiedimmiem goh Aahka utnedh trilogijeteaterisnie «Biehke Beatheme – vindens svik».

  Teaterevuesiehtimmiem edtja kultuvreåejviestaaren Båddådjo 2024’n rïhpestimmievåhkosne vuesiehtidh.

  Mari Boine edtja Aahkam spealadidh gåalmeden jïh minngemes vuesiehtimmesne, man nomme «Aahka - tjaetsien mojhtese».

  Lea Åarjelsaemien Teatere mij «Biehke Bietheme – vindens svik» tseegkeminie.

  Mari Boine
  Foto: Morten Andersen / NRK
 • Ovddádusbellodat háliida čavget njuolggadusaid Stuorradikkis

  Ovddádusbellodat oaivvilda ahte Ruksesbellodat lea boastut geavahan iežas vuoigatvuođaid bovdet gussiid Stuorradiggái.

  Dál áigu justiisalávdegotti jođiheaddji ráŋggáštit stuorradiggepolitihkkáriid geat eai čuovo njuolggadusaid, čállá Dagbladet.

  Gaskavahku golggotmánu 11. b. čohkkájedje Fosen-sámi aktivisttat láhttis vánddardanhállas. Sii eai miehtan vuolgit ja čohkkájedje ja juige gitta maŋŋit eahkedii.

  Dát doaibma oaččui ollu beroštumi, ja dat rihkui Stuoradikki guossástallannjuolggadusaid. Loahpas fertejedje politiijat gurput sin eret doppe.

  – Stuorradiggi lea Norgga dehálamos demokráhtalaš arena. Ii leat dohkálaš dahkat Stuoradikki politihkalaš aktivismma soahtešilljun, dadjá justislávdegotti jođiheaddji Per-Willy Amundsen (Ovddádusbellodat).

  Son háliida dál doaibmabijuid mat hehttejit ahte dákkár dáhpáhusat gevvet.

  Per-Willy Amundsen
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud