Synnøve Johanne Søndergaard

Synnøve Johanne Søndergaard er 9. kandidat på Aps liste i valgkrets 5.

Synnøve Søndergaard
Foto: NRK

Hun er født 26.9.1957. Bosatt i Harstad.

I kommunen var 84 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.226 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Synnøve Johanne Søndergaard

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

490 467

0

205 415

2007

514 489

0

217 903

Roller

Styremedlem i Aof Nord, styremedlem i Norsk Luftfartsmuseum og styremedlem i Norsk Luftfartssenter Bodø AS.

Se også: Maktbasen