Synnøve Solbakken-Härkönen

Synnøve Solbakken-Härkönen er 17. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 2.

Synnøve Solbakken-Härkönen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 10. mai 1958. Bosatt i Karasjok. Direktør i forlaget Davvi Girji.

I kommunen var 1.313 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Synnøve Solbakken-Härkönen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

522 191

0

184 833

2007

477 590

56 137

172 051

Roller

Hun står oppført som daglig leder i Davvi Girji AS i Karasjok. Selskapet hadde 10.631.000 kr i driftsinntekter i 2007. Resultat før skatt var 20.000 kr. Styreleder i Davvi Girji AS er Per Olav Nymo.

Solbakken-Härkönen står oppført som styremedlem i Kárášjoga Sámiid Searvi og Samisk Forlegger og Avisforening.

Sivilstand
Gift med Seppo Härkönen.

Barn
Kai-Erik Solbakken Härkönen, født 1978

Utdanning
2003 Læremiddelpedagogikk (10 vekttall) Samisk høgskole
2000 Del av samisk hovedfag; Tromsø universitet
Fellespensum språk (10 vekttall)
Særpensum litteratur (10 vekttall)
1999 Skoleledelse (10 vekttall) Tromsø universitet
1997 Finsk mellomfag (30 vekttall) Tromsø universitet
1993 Veiledningspedagogikk (10 vekttall) Tromsø universitet
1979-81 3-årig allmennlærerutdanning (60 vekttall) Høgskolen i Alta
1992 Samisk mellomfag (30 vekttall) Tromsø universitet
1991 Yrkespedagogisk utviklingsarbeid (10 vekttall) Statens yrkespedagogiske høgskole
1986 Skoleutvikling og veiledning (10 vekttall) Tromsø universitet 1981 Ex.phil. (10 vekttall) Oslo universitet

Yrkesbakgrunn
Rektor v/Samisk videregående skole, Karasjok; 7 år
Prosjektleder v/ Kauppakeskus Härkönen, Karigasniemi; 1 år
Rektor v/Samisk videregående skole og Reindriftsskole, Kautokeino; 1 år 9 mnd.
Kursinspektør v/Samisk videregående skole, Karasjok; 1 år
Undervisningsinspektør 1 v/Samisk videregående skole og Reindriftsskole, Kautokeino; 4 år 2 mnd.
Avdelingsleder v/Nordisk Samisk Institutt; 9 mnd.
Leder for FoU v/Samisk utdanningsråd; 1 år 8 mnd.
Lærer v/Karigasniemi barneskole i Finland; 1 år
Lærer v/Karasjok barneskole; 3 år

Verv
2006- Medlem i Interreg beslutningsgruppe Nord - Sápmi

Verv i Sametinget
2005-09 Sametingsrepresentant; leder i Oppvekst- og utdanningskomiteen, varamedlem i Samisk parlamentarisk råd

Språk
Samisk