Hopp til innhold

Sverre Kimo Pedersen trekker seg fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

Den seneste tiden har TF hatt mye problemer med å velge nytt styre, med både kaotiske møter og flere forsøk. I begynnelsen av mai grep Klima og miljøministeren inn i saken.

Nå trekker Sverre Kimo Pedersen seg fra TF ledelsen.

– Jeg skal glede dere som ikke ville ha meg i TF-ledelsen, med at jeg kommer til å trekke meg. De vanskelige arbeidsforholdene har rammet min egen helse og min familie, sier Sverre Pedersen til kommunetyret i Tana torsdag skriver iFinnmark som omtalte saken først.

I oktober ble han utnevnt til styrelsen i TF av kommunestyret. Siden den gang har det vært diskusjon rundt han, ifølge iFinnmark.

– Men den siste tida er det flere som har rådet meg til å trekke meg med bakgrunn i den forferdelige striden i ledelsen. «Kom deg ut før du blir ødelagt», har flere sagt, sier han til iFinnmark.

Erstatteren blir valgt på junimøtet i kommunestyret.

Sverre Kimo Pedersen
Foto: Eilif Aslaksen

Korte nyheter

 • Alimusriekti addá lobi ásahit ruvkedoaimma Gállohii

  Les på norsk:

  Otne celkkii Ruoŧa Alimusriekti ahte ožžot álggahit ruvkedoaimma Gállohii.

  Dán čállá SVT.

  Njukčamánus 2021-2022 attii Ruoŧa ráđđehus lobi álggahit ruvkedoaimma Gállohii, Johkamohki olggobeallai. Mearrádus guoddaluvvui ja otne celkkii Alimusriekti ahte besset álggahit doaimma.

  Alimusriekti lea gávnnahan ahte ráđđehusa mearrádus ii rihko makkárge riektenjuolggadusaid ja ahte ráđđehusa mearrádus danne ferte leat fámus.

  Alimusriekti cealká ahte dá lea loahpalaš mearrádus.

  "Árvvoštallama vuođul ii leat Alimusrievtti ipmárdusa mielde vejolaš dán dásis proseassas ja rievttálaš guorahallama rámmaid siskkobealde ja dan vuođul mii bođii ovdan áššis de eat sáhte dadjat ahte guoskevaš čearut bággehallet heaitit boazodoaluin ruvkedoaimma geažil", čuožžu duomus.

  NY-GALLOK-160622-SA
 • Retten gir klarsignal til gruva i Kallak

  Loga sámegillii:

  Sveriges Høyesterett kom i dag med dommen om at gruveplanene i Kallok kan begynne.

  Dette skriver SVT.

  Det har gått over to år siden den svenske regjeringen godkjente gruveplanene i Gállok/Kallak. Avgjørelsen ble anket og tirsdag ga også Høyesterett grønt lys for gruven.

  Høyesterett har funnet at regjeringens vedtak ikke er i strid med noen rettsregel og at regjeringens vedtak derfor må stå fast.

  Retten meddeler at avgjørelsen er endelig og gir dermed regjeringen rett.

  «Etter Høyesteretts oppfatning er det ikke mulig på dette stadiet av prosessen og innenfor rammen av rettslig prøving og ut fra det som fremkom i saken å trekke den konklusjon at de berørte samebyene vil bli tvunget til å slutte å drive reindrift som følge av en gruvedrift», heter det i dommen.

  Gállok, Kallak
  Foto: Ida Stigzelius
 • Sámediggeráđđi addán ruhtadoarjagiid sámi musihkka- ja juoigan-prošeavttaide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 569 000 ruvnno doarjjan golmma sámi musihkka- ja juoigan prošektii.

  Dan muitala Sámediggi preassadieđáhusas.

  Johan Sara jr. lea ožžon 112 000 ruvdnosaš doarjaga, Mano Music ges 230 000 ruvnno. Gába AS lea ožžon 227 000 ruvnno jođihit ja ovddidit sámi artistta Hilda Länsman.

  - Šaddá miellagiddevaš čuovvut Gába AS ovddas guvlui ja sin barggu sámi artisttaiguin, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR) preassadieđáhusas.

  Dasa lassin lea addán doarjaga guovtti sámi musihkka- ja luohtealmmuheapmái, main lea mearrasámi luohti vuođđun. Manne & Inger Márjjá prošektii Duottar ja Vuotna, ja Johan Sara jr. Guollemáttu almmuheapmái.

  Maja Kristine Jåma